Anders Ramberg är utbildad handledare för UGLAnders Ramberg har lång erfarenhet av utbildning och som handledare i utbildningsprocesser.

Han har tidigare arbetat cirka 18 år inom försvaret med utbildning av officerare i olika sammanhang, bland annat i ledarskap.

I slutet av 90-talet var han med och startade ett utbildningsföretag som han arbetar i sedan dess.

Arbete med utveckling, konflikthantering och UGL

Anders uppdrag består bland annat av UGL-kurser, olika utvecklingsprogram, chefshandledning, konflikthantering och utbildning av medarbetare.

Anders är utbildad UGL-handledare sedan 1994 och har sedan dess genomfört ett flertal kurser årligen. Han är även omcertifierad enligt den uppdaterade versionen av kursen, UGL 2008.

Anders Ramberg är certifierad enligt UGL 2008Anders om UGL

"Min syn på UGL är att det är en mycket givande utbildning som alla, som har med människor att göra, borde gå - dels för att förstå andra människor och inte minst sig själv."

Mer om Anders

Anders är även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory®, Premier Edition, samt RITS® kandidat steg 4 (Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress) som är en utbildning han genomfört vid norska SOSCON.

Han bor på landet ca 15 km norr om Kristianstad.

 

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.