ugl-handledare birgitta tergil

Birgitta Tergil har över 15 års erfarenhet som chef i olika befattningar inom offentlig sektor.

Hon är sedan flera år tillbaka konsult inom ledarutveckling och flitigt anlitad föreläsare inom krishantering.

Hennes erfarenheter som ledare innefattar att ha byggt upp en ny, stor kommunal skola från grunden.

Som ansvarig chef har hon praktisk erfarenhet av krishantering då hon lotsat en skola genom en olyckshändelse då skolans minibuss krockade och nio personer omkom. Hon är författare till boken Kraft i Kaos - baserat på sina erfarenheter.

Birgittas övriga utbildning och erfarenhet

Birigitta är certifierad enligt nya UGL 2008Birgitta Tergil utbildade sig till UGL handledare år 2008 och är även certifierad i den nya versionen av utbildningen, UGL 2008.

Hon har omfattande erfarenhet av att arbeta med personal- och grupputveckling, rekrytering och fortbildning, samt med frågor rörande arbetsmiljö och organisation.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.