Arvid Stark är handledare för UGL-utbildning

Arvid är officer inom Försvarsmakten och har haft olika ledarbefattningar i över 10 års tid.

Tidigare som chef för andra medarbetare och idag som ansvarig att utveckla andra medarbetares ledarskap.

Övrig utbildning och erfarenhet

Förutom att Arvid är utbildad och godkänd UGL-handledare är han även handledare för UL, Utvecklande Ledarskap. 

Han är också handledare för LoS, Ledarskap och Självkännedom, samt för Samtalsmetodik.

Till hans andra egna utbildningar hör en Kaptensutbildning inom Försvarsmakten samt officersprogrammet.

Mer om Arvid

Arvid menar att det för honom är särskilt meningsfullt att bidrar till chefers utvecklings, då dessa i sin tur i regel påverkar många andra människor genom sitt ledarskap.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
15 apr - 19 apr 2024
Vecka 16
Lejondals Slott, Stockholm
31 200 kr 3+ Anmälan Mer information
01 jul - 05 jul 2024
Vecka 27
Lejondals Slott, Stockholm
31 200 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.