Arvid Stark är handledare för UGL-utbildning

Arvid är officer inom Försvarsmakten och har haft olika ledarbefattningar i över 10 års tid.

Tidigare som chef för andra medarbetare och idag som ansvarig att utveckla andra medarbetares ledarskap.

Övrig utbildning och erfarenhet

Förutom att Arvid är utbildad och godkänd UGL-handledare är han även handledare för UL, Utvecklande Ledarskap. 

Han är också handledare för LoS, Ledarskap och Självkännedom, samt för Samtalsmetodik.

Till hans andra egna utbildningar hör en Kaptensutbildning inom Försvarsmakten samt officersprogrammet.

Mer om Arvid

Arvid menar att det för honom är särskilt meningsfullt att bidrar till chefers utvecklings, då dessa i sin tur i regel påverkar många andra människor genom sitt ledarskap.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.