Annika Samsioe är certifierad handledare för UGL-utbildningarAnnika Samsioe utbildade sig till UGL-handledare i slutet av 1990-talet och även omcertifierad enligt den uppdaterade versionen av denna utbildning, kallad UGL 2008.

Hon är även certifierad i användandet av SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition och utbildad handledare för kursen Förtroendefullt Samarbete.

Annikas bakgrund

Hon har tidigare arbetat som både barnmorska och sjuksköterska, bland annat flera år inom akutsjukvården. Hon har även erfarenhet som projektledare och har även arbetat som chefsbarnmorska.

Annika är certifierad enligt nya UGL 2008Vidare är hon utbildad på området katastrofmedicin och hon har i ett flertal år forskat kring graviditet och det så kallade Ljunganviruset.

Nuvarande verksamhet

Idag arbetar Annika Samsioe på Karolinska Sjukhuset som adjunkt. Hon är även medicine doktor.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.