Annki Olsson är handledare för UGL

Förutom sitt arbete som UGL-handledare arbetar Annki även med utveckling av chefer och ledare i andra sammanhang. Hon utbildade sig ursprungligen till lärare och till anestesisjuksköterska.

Hon har senare arbetat som verksamhetschef, både inom den privata och den offentliga primärvården.

På senare år har Annki även varit verksam som ombudsman med fokus på arbetsmarknadsfrågor.

Hon har även lång erfarenhet av att arbeta som projektledare, utbildare och handledare inom olika projekt med inriktning på utbildning och utveckling. 

Mer om Annki

Utöver sin utbildning till UGL-handledare är Annki även certifierad i användandet av TotalSDI, Strength Deployment Inventory.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.