bi dahlborg ugl handledare

Bi Dahlborg är skådespelerska som bland annat fått TCO:s kulturstipendium och medverkat i många teaterföreställningar runt om i landet. Hon är även verksam som konferencier i samband med olika företagsevenemang.

Sedan år 2000 samarbetar hon med Kungliga Musikhögskolan för att genom bland annat  lek och mental träning hitta nya inlärningsmetoder i skolan.

Handledare för debriefing och krishantering

Bi är även genom Svenska Försvaret utbildad debriefing-handledare, inkluderande krishantering. På Skandinaviska Ledarhögskolan har hon även utbildat sig inom avslappning, stresshantering och mental träning.

Bi är certifierad enligt UGL 2008 versionenYtterligare en sträng på hennes lyra är utbildning i massage och motorisk träning för dyslexi genom Axelssons Gymnastiska Institut. Hennes certifieringar inkluderar även förutom UGL, SDI (Strength Deployment Inventory).

Utbildad UGL-handledare

Utbildad UGL-handledare är hon sedan år 2001 och omcertifierad för att använda den nyaste versionen av UGL, UGL 2008.

Hennes nuvarande arbete utöver utveckling av ledare och medarbetare är uppdrag som skådespelare, vigselförrättare och begravningsofficiant.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.