Björn Gustavsson är certifierad UGL - handledareBjörn har en bakgrund inom Försvarshögskolan där han varit verksam mellan åren 2003 och 2011. 

Ledarskap, urval och grupputveckling var huvudsakliga fokusområden inom hans tjänst som forskare och utbildare.

Som utbildare var Björn ansvarig för Försvarshögskolans lagutvecklingskoncept.

De två utbildningarna Ledarskap och Självkännedom (LoS) samt Rekrytering och Urval av Personal (RUP) var också ett stort ansvarsområde inom Björns tjänst, samt den första omgången av utbildningen Ledarskap i Praktiken. 

Björns utbildning

Björn är utbildad personalvetare med en magisterexamen i psykologi från Karlstad Universitet.

Han är också utbildad UGL- handledare enligt det senaste konceptet kallat UGL 2008 samt handledare för Utvecklande ledarskap. 

Björn verkar också som examinator för Utvecklande Ledarskap och genomför handledarutbildningar. 

Han är certifierad användare av personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP). 

 Driver eget

2012 var året då Björn startade upp ett konsultbolag tillsammans med två kollegor i Karlstad. 

Certifierad handledare enligt UGL 2008Mer om Björn

Fritiden ägnas åt familj och vänner, huset på Hammarö kräver också en del ompyssling. 

Multisport är något som Björn gärna ägnar sig åt när det finns tid. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.