Åsa Höistad är handledare för UGL-kurser

Åsa Höistad är processledare och samtalsterapeut med över 15 års erfarenhet av organisationsutveckling i både svenska och internationella sammanhang.

Åsa arbetar både med hela organisationer såväl som med specifika team och individuell stöttning inom ämnen som ledarskap, konflikthantering, grupputveckling och kommunikation.

Hon har flerårig erfarenhet som chef och ledare från olika branscher.

Åsa leder UGL på både svenska och engelska.

Mer om Åsa

Åsa bor utanför Stockholm och på fritiden sjunger hon gärna i kör.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.