Ann-Christine Bergström är handledare för UGLAnn-Christine Bergström utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, 1997. Hon är även omcertifierad för den nya versionen av kursen, UGL 2008.

Egen utbildning

Ann-Christine är utbildad Socionom och har även studerat Organisation och Ledarskap samt Intervju och samtalsmetodik.

Hon är Diplomerad Stresscoach sedan år 2008 och certifierad handledare för SDI, Strength Deployment Inventory, sedan samma år.

Hon har även utbildat sig till Diplomerad Coach och arbetar där utifrån ett upplevelsebaserat arbetssätt. Det innebär att individen själv får träna sig i den aktuella situationen samtidigt som coachen bidrar med kunskap i syfte att starta en utvecklingsprocess.

Ann-Christine Bergström är certifierad enligt UGL 2008Arbete förutom UGL

Idag arbetar Ann-Christine, förutom med UGL och coaching, även med kommunikation och konflikthantering. Hennes kunder återfinns både inom offentlig förvaltning som privata företag inom allt ifrån industri till handel samt kyrkliga samfälligheter.

Mer om Ann-Christine

Som person beskrivs Ann-Christine återkommande som tydlig, orädd och erfaren med glimten i ögat.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser