I väntan på foto av Björn Spångberg UGL handledare

Björn Spångberg har en bakgrund som aktiv officer inom marinen. Hans befattningar har bland annat innefattat arbete som chef på Sveriges modernaste kustkorvett.

Utbildningen till UGL-handledare

Björn utbildade sig till handledare för UGL år 2009.

För handledare utbildade år 2009 eller senare för att genomföra UGL så ingår automatiskt certifiering för att genomföra kurser enligt den nya versionen av utbildningen, kallad UGL 2008.

Björn är certifierad att hålla kurser enligt UGL 2008Övrigt

Björn är bosatt och verkar en stor del av sin tid i Blekinge, framförallt kring trakterna av Karlskrona.

Mer information om denna UGL-handledare kommer att läggas till när den blir tillgänglig.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.