Bengt Guvå är certifierad handledare för UGL-kurser

Bengt Guvå har 20 års erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, varav 15 år som förvaltningschef.

Bengt håller i ledarskapsutbildningar för både individer och grupper. Verksamhetsinriktningarna är chefshandledning, coaching, mentorskapsstöd, stöd vid förändringsprocesser och grupprelationskonferenser.

Ledarutveckling och mentorskap

Exempel på uppdrag som Bengt har genomfört är UGL-kurser, ledarutvecklingsprogram, utveckling av ledningsgrupper, samtalsstöd för enskilda samt för grupper, arbetskonferenser och mentorstöd.

Bengt Guvå är certifierad kursledare för UGL 2008Bengts egen utbildning

Bengt har en gedigen utbildning bakom sig och en pol.mag med inriktning mot ekonomi och samhällsfrågor. Bengt är certifierad UGL-handledare och har även deltagit i ledarutbildningar inom både det civila och militära.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.