anders smedsaas jörgensen ugl handledare

Anders Smedsaas Jörgensen var tidigare en av de uppskattade UGL-handledare som du mötte på UGL-kurser.

Nuvarande anställning

Anders driver sedan flera år tillbaka eget företag inom kommunikation-, team- och ledarutveckling.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver ugl

Anders utbildade sig till UGL-handledare 1999 och har genomfört mer än 30 stycken UGL-kurser. Här är även certifierad för SDI Premier Edition där han utbildade sig i England 2004. Han är även utbildad i det så kallade Giraffspråket, en metod utvecklad av Dr Marshall Rosenberg.

Övrigt

MBTI-profilen, Meyers-Briggs Type Indicator, är ger honom profilen ENTP och jobbar ihop med Sofi som är intravert i motsvarande profil.

Certifiering

Anders finns för närvarande inte med i Försvarshögskolans register över handledare som är omcertifierade och behöriga att genomgöra den uppdaterade version av kursen, UGL 2008.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.