Ann Lalos är handledare för UGLAnn Lalos är en av alla professionella handledare som du kan träffa på en UGL-kurs (Utveckling av Grupp och Ledare).

Här berättar hon om sin bakgrund och tankar kring UGL.

Professor och chef

Jag har en yrkesbakgrund som kurator (socionom) inom sjukvården.

Numera arbetar jag som professor vid enheten för obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.

Sedan knappt 10 år tillbaka är jag även chef för denna enhet.

Mitt fokus inom forskning och undervisning ligger inom området reproduktiv hälsa, ett fält som starkt påverkar både kvinnor och män.

Ann Lalos är certifierad enligt UGL 2008Ann om UGL

2002 blev jag UGL-handledare.

Alltsedan jag startade min yrkesbana har grupprocesser, ledarskapsfrågor, kris- och konflikthantering engagerat mig djupt.

Att vara UGL-handledare upplever jag därför som mycket meningsfullt.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.