Åsa Andersson är UGL-handledare på UGLkurser.seÅsa Andersson är beteendevetare i grunden.

Hon har utökat sin beteendevetarexamen med ämnen som arbetsorganisation, arbetspsykologi, migration och kultur, interkulturell kommunikation, religion och juridik.

Göteborgs Universitet, Borås Högskola och Högskolan Väst är några av de lärosäten hon studerat vid. 

Nuvarande arbete

Sedan 1998 har Åsa arbetat med HR-frågor inom offentlig verksamhet. Under åren har fokus legat på alla delar inom HR-området och mellan 2004 och 2010 har hon verkat som HR-chef i en mindre, respektive en större kommun.

Sedan år 2010 arbetar hon med chefs- och ledarutveckling på strategisk nivå i landets näst största kommun.

Åsa har i sin roll som personalvetare och HR-chef arbetat såväl med den enskilda individens, som gruppens utveckling, på både medarbetarnivå och på chefsnivå.

Åsas motto

"Olikheter berikar och möten utvecklar."

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.