anna-lena nilsson ugl handledare

Anna-Lena Nilsson är utbildad socionom. Hon är även Steg 2 utbildad terapeut.

Personalutveckling och psykosocial arbetsmiljö

Hon driver sedan flera år tillbaka egen verksamhet. I denna verksamhet jobbar hon bland annat med teamutveckling, ledarutveckling, personalutveckling och konflikthantering.

Anna-Lena fungerar även som samtalspartner vd psykosociala arbetsmiljöfrågor och arbetar även med psykoterapi.

Ledarutvecklingsprogram

Hon är licenserad i användningen av ACCURA Ledarutvecklingsprogram samt även certifierad UGL-handledare.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser