Annika Ambjörnsson är certifierad handledare i UGLAnnika Ambjörnsson  arbetar med att hjälpa organisationer att skapa bättre effektivitet, stärka sitt ledarskap och öka sin konkurrenskraft. 

Målet är att skapa och stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap.

Annika har under de senaste 15 åren arbetat med ledarskapsfrågor av såväl operativ, som strategisk, karaktär.

Erfarenhet och utbildning

Annika har en bakgrund som affärsjurist och hon har arbetat som Key Account Manager i stora företag.

Hon har vidareutbildat sig inom Arbets- & Organisationspsykologi, Intervju- & Samtalsmetodik samt olika utbildningar inom personalområdet på Personalakademin.

Annika är certifierad UGL-handledareHon är av Försvarshögskolan utbildad och godkänd UGL-handledare. Hon har även omcertifierats för att utbilda i den senaste versionen av konceptet, kallat UGL 2008.

Verktygen Hogan samt TMP är också något hon är certifierad för.

Mer om Annika

Att resa, läsa, åka skidor och skriva är saker som Annika gärna gör på fritiden.

En planerad utgivning av en handbok inom Coaching, Ledarskap och Stress med Annika som författare finns också i framtidsplanerna. 

Hon bor med sina barn i Göteborg. 

 

 

 

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.