Aino Husa arbetarAino Husa är kursledare för UGL sedan 2002 som konsult och till hennes huvudsakliga uppdrag hör utvecklingsprogram, chefshandledning, lagutveckling av arbetsgrupper och förändringsarbete.

Då hon tidigare arbetat inom socialtjänsten under 16 års tid har hon även god erfarenhet av och erbjuder konsultation inom krisstöd, svåra samtal och konfliktlösning i arbetsgrupper.

Utbildningar utöver UGL

Aino är utbildad handledare inom UGL, Utveckling av Grupp och Ledare och har certifierats för att genomföra den nya uppdaterade versionen av UGL, kallat UGL 2008.

Hon är även certifierad för att använda SDI - Strenght Deployment Inventory® Premier Edition.

Vid norska SOSCON har hon genomgått Steg 4-utbildningen vilket innebär att hon är registrerad RITS® kandidat (Rekonstruktion och Integration av Traumatisk Stress)

Aino Husa är certifierad enligt nya versionen av UGL2008

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.