UGL är en ledarskapsutveckling som bygger på en vetenskaplig grund där vedertagna teoribildningar inom gruppdynamik, ledarskap och socialpsykologi belyser de praktiska upplevelserna.

Utbildningen är upplevelsebaserad och bygger på David Kolbs teorier om inlärning. Dessa innefattar bland annat olika inlärningsstilar och kombinationen av dessa i en lyckad utbildning.firo

Firo-teorin (Fundamental Interpersonal Relation Orientation) av Will Schutz utgör en central röd tråd genom hela utbildningen. Firo belyser en grupps utveckling över tid och olika behov och lämpliga ledarskapsstilar som uppkommer längs denna resa.

SDI (Strength Deployment Inventory) av Elias Porter, Ph D vid Ohio State University, bygger på densammes Relationship Awareness Theory och ger bland annat en ökad förståelse för vårt eget och andras beteende i konfliktsituationer.

Varje deltagare får under utbildningen en pärm som innefattar en gedigen teoribank rörande ovanstående och ytterligare teorier och modeller.

Markus Amanto

Här på LedarskapsBloggen skriver Markus Amanto om att leda sig själv och andra.

Lägg till RSS-feed

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser