Vad har Mary Kay (som byggde ett multinationellt företagsimperium) och många andra framgångsrika människor gemensamt?

Jo, de gör, och gjorde, det viktigaste först.

Vad jag insåg när jag missade min meditation vid 30 tillfällen

Jag har själv blivit påmind om denna visdom genom att jag förra sommaren började meditera med avsikten att göra det dagligen. Det har gjort en stor skillnad i mitt liv, men det var inte om effekten av meditation detta skulle handla, utan om att jag på de cirka 8 månaderna som gått sedan mitt beslut att börja meditera har missat att göra det vid cirka 30 tillfällen.

Alltså 30 dagar av cirka 240 har det inte blivit av (motsvarande ett meditativt svinn på cirka 12,%; red. anm).

Hur kommer det sig?

Varför har det inte blivit av?

Var jag extra upptagen de dagarna? Kom det "något emellan"? Tog jag ett medvetet beslut att inte meditera de dagarna.

Nej, vad jag upptäckt när jag reflekterat över det är att vid alla tillfällen (utom ett - undantaget som bekräftar regeln) så har jag missat att meditera för att jag inte gjort det som det första jag gör när jag kommer in på kontoret på morgonen. Innan jag tillåter mig själv att slå på datorn eller telefonen.

Pappa Åberg-fällan

Flera gånger har jag tänkt på morgonen "meditera är verkligen viktigt för mig, jag ska bara göra det här först" (var det inte Alfons Åbergs pappa som sa "jag ska bara"...) eller "jag mediterar det första jag gör efter lunch".

Dock, var jag dag jag gjort på det sättet, och vid flera tillfällen har jag dessutom tänkt på det senare under dagen igen hur viktigt det är att meditera, men det har ändå inte blivit av. Det fascinerar mig.

Vad är framgång för dig?

Vi kan ju definiera framgång på olika sätt, det kan vara att bli uppskattad av andra i sitt ledarskap, att se andra frodas som medarbetare och veta att du varit delaktig i det, att bygga ett ekonomiskt överflöd i ditt liv eller att springa en mil på 30 minuter.

Oavsett vad framgång är för dig så är jag övertygad om att vanan av att göra det viktigaste först kommer att ha en stor påverkan, för att inte säga avgörande påverkan, på om du når din framgång eller ej och i vilket skick du är när du når den.

Exempel på att göra det viktigaste först

Att göra det viktigaste för kan handla till exempel om:

  • att ta tag i den suraste av surdegar på jobbet för att skapa arbetsro,
  • att ge en kärleksbetygelse till en partner eller vän för att vårda den relationen,
  • göra det som får ditt hjärta att sjunga och ger dig mest glädje resten av dagen.

(eller att meditera för att skapa ett lugnt sinne med en lång stubin...)

En avstickare om surdegar

Apropå surdegar, Brian Tracy skriver i sin bok "Svälj den fulaste grodan först" om att ta tag i det som känns surast av allt först eller som Robin Sharma, författare till boken "Munken som sålde sin Ferrari" säger; "Do the project that scares you most first", men det är ämnet för ett annat blogginlägg, här handlar det om att göra det som är viktigast först.

Att ta sig tid (inte att få den)

Att göra det viktigaste först förutsätter ju också en annan sak, att du tagit dig tiden att klargöra vad som är viktigast för dig. Det kan handla om att klargöra dina egna värderingar, att göra en lista över dina 30 viktigaste livsmål eller helt enkelt sätta dig ner och tänka till om vad som egentligen är viktigast för dig i din vardag.

Så dagens tips för ett framgångsrikt ledarskap, gör det viktigaste först och gör det nu.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.