Anledningarna till att man bad mig skriva denna artikel är två till antalet. Den första anledningen var att dela med mig av några av mina tankar kring ledarskap för att ge dig något matnyttigt som du kan nyttja för att reflektera kring ditt eget ledarskap. Den andra anledningen var att ge en inblick i den populäraste ledarskapsutbildningen i Sverige idag, nämligen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). Med dessa ord önskar jag dig varmt välkommen att göra mig sällskap på en resa mot mänskligt välbefinnande och ökad effektivitet.

Om du vill påverka - då vill du utöva ledarskap!

En grundförutsättning för att kunna leda leda andra på ett bra sätt är att först lära dig att leda dig själv. Detta synsätt är även en av grundstenarna som denna artikel står på. Ytterligare en grundsten är tesen att ledarskap handlar om relation. Nästa grundsten handlar om att det finns två dimensioner att idka ledarskap i, dels en så kallad hård dimension och des en så kallad mjuk dimension. Det kan kännas minst lika hårt att leda i den mjuka dimensionen i det fall att jag inte besitter förmågan som jag delgav i den första meningen av detta stycke, nämligen att kunna leda mig själv. Med dessa grundstenar i bagaget, låt oss färdas tillsammans in i ledarskapets universum.

Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation

Till chef utses vi av de som finns uppåt i organisationen, vi placeras av dessa på en position. Chefskapet verkar oftast i den dimension där vi hanterar begrepp som ekonomi, rationaliseringar, planering av verksamheten, strategier, utvärdering av resultat, målsättning samt effektivisering.
Att få ett ledarskap handlar om någonting annat. Det är något som kommer från de som finns nedåt i organisationen i form av dem som tillåter sig att bli leda av mig.

Ledarskapet verkar i den andra dimensionen som handlar mer om begrepp som delaktighet, empati, självinsikt, kommunikation, feeback, förtroende, aktivt lyssnande och öppenhet.

Fortsätter på Sidan 2 av Ett mänskligt ledarskap

Sida 1 2 3 4 5

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.