Ett perspektiv i form av delpersonligheter kan hjälpa oss i vårt ledarskap, både när det gäller att leda andra människor, men även när det gäller att leda oss själva är denna karta för vår inre värld. Kartan med delpersonligheter är hämtad från psykosyntes som brukar kallas en psykologi med själ. Om detta verktyg för att hantera ett ibland motstridigt inre kan du läsa i denna artikel av Fredrik Lundh.

Delpersonligheter av Fredrik Lundh

Att vi människor kan ha mer än en sida av vår personlighet, där vi ibland upplever motstridiga önskningar och impulser, är nog en relativt allmängiltig erfarenhet. De inre motsättningarna samt mångsidigheten beskrivs på olika sätt inom olika psykologiska traditioner.

Psykosyntes använder begreppet delpersonligheter. För att förstå vad som menas med delpersonligheter kan du tänka på hur
du är i olika sammanhang och miljöer.

Är du exakt likadan med din partner, din chef och din bästa vän, eller är det så att olika relationer tar fram olika aspekter av din personlighet i olika hög grad? Och hur är det om du jämför ditt sätt att se på dig själv och världen när du står inför en stor och lite skrämmande utmaning, eller när du är nykär, eller när du är deprimerad och nedstämd? Påverkas ditt sätt att tänka av ditt sinnestillstånd? Och har du någon gång upplevt att ha motstridiga viljor inombords och inte veta hur du skall handla?

Sinnestillstånd som delpersonligheter

De flesta människor svarar ja på dessa frågor. Man kan säga att våra olika sinnestillstånd utgör delpersonligheter då de består över tid och utgör mer eller mindre vantmässiga sätt att tänka och reagera. Det kan handla om en viss roll vi intar då vi kommer till nya grupper, som att vara rolig och underhållande, eller bli mer blyg, tyst och avvaktande, eller att genast se det som en konkurrenssituation och börja positionera oss i gruppen.

Det kan handla om det sätt att vara som vår yrkesroll tränar oss i, och som till sist blir en del av vår personlighet. Det kan handla om hur vi reagerar på visst sätt med en viss sorts människor, som att vanemässigt bli rebellen tillsammans med de som vi uppfattar som auktoriteter. Delpersonligheter kan vara såväl medvetna som omedvetna (fast kanske väl synliga för andra).

Fortsätter på Sidan 2 av Delpersonligheter

Sida 1 2 3

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.