Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida tre i artikeln Ett mänskligt ledarskap

Tro kan försätta berg när det gäller ledarskap

Vidare är en trovärdighet en viktig pusselbit i ett gott och effektivt ledarskap. Det är knappast troligt att jag är beredd att låta en annan person påverka mig i någon högre grad på ett positivt sätt om jag inte tror på denna person.

En formel för trovärdighet skulle kunna presenteras enligt följande:
Uppmärksamhet > Insikt > Handling > Konsekvens

Trovärdighet i sitt ledarskap

Till exempel; en person är uppmärksam gällande det som sker inom honom och skapar sig tid för att reflekter över som han upplever så att kan omvandlas till insikter. Denna insikt omsätter han sedan i en aktiv handling, varefter han är uppmärksam på den eller de konsekvenser hans handlingar får. Detta ger förutsättningar för en ny reflektion, nya insikter och så vidare. En person som följer denna formel upplevs ofta som trovärdig, även i sitt ledarskap.

Det motsatta kan sägas gälla en person som ger ett synbart nervöst intryck då hon med ett högrött ansikte och en stämma som darrar förklara att hon inte är ett uns osäker när hon befinner sig i nybildade gruppkonstellationer. En sådan person uppfattar vi oftast inte som trovärdig då vi inte upplever en överensstämmelse mellan det som vi anar sker inombord och det agerande vi ser utåt. Dessutom är det lätt att i detta fall anta att människan ifråga inte skapat någon tid för att reflektera över sig själv.

Att älska dig själv

Temat ledarskap har tillräckligt med innehåll för att fylla en bok, vilket uppenbarligen också skett i många fall. Två aspekter av ledarskap jag vill ta upp här är acceptans samt feedback. Låt oss starta med acceptans. Vi kan anta att påverkan innefattar inslag av acceptans, det vill säga att den som låter sig påverkas accepterar att bli påverkad.

Det fungerar på samma sätt med acceptans som det gör med kärlek, det vill säga om du inte får tillräckligt så ge lite mer. För att du till andra ska kunna ge en grundad mänsklig acceptan som andra upplever som trovärdig så måste du först ha accepterat dig själv. Det här är en viktig byggsten i utrrycket att en förutsättning för ledarskap av andra är att du först förmår leda dig själv. I detta fallet att första acceptera dig själv med dina styrkor, brister och din mänsklighet. Om du tänker efter, hur lång tid var det sedan du vid senaste tillfället gav dig själv en ordentlig dos med acceptans och kärlek?

Fortsätter på Sidan 4 av Ett mänskligt ledarskap

Sida 1 2 3 4 5

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 244 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser