Feedback är en gåva du ger andra människor

I sitt verk Doktor Glas skrev Hjalmar Söderberg följande år 1905:

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad." Man vill inviga människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

Denna jakten på den mänskliga bekräftelsen startar vi den dagen då vi föds och den fortsätter till den dagen då vi ligger för döden. I större eller mindre omfattning pågår den genom livet. Jag har sedan länge tappat räkningen på de människor jag träffat på som i det fördolda vandrat runt på sina arbetsplatser utan att ha blivit sedda på det sätt som utvecklande feedback ger mänsklig bekräftelse. Det existerar enkla redskap som hjälper dig att i ditt ledarskap kunna ge en effektiv feedback som bekräftar människan, till exempel att uttrycka sig i jag-form.

Det finns en historia om en gång när Moder Teresa talade inför en samling personer med höga positioner inom näringslivet som var intresserade av ledarskap. Sitt korta tal avslutade hon med två frågeställningar; känner ni era medarbetare? Bryr ni er om era medarbetare? Efter dessa ord avslutade hon sitt tal och gick ner från podiet.

Om UGL-utbildning

Utbildningen kallad UGL är en öppen kurs som sträcker sig över 5 fullmatade dagar med syftet att öka din förmåga att se och hantera konflikter, kunna kommunicera med direkthet och klarhet, ta emot samt ge effektiv feedback. Vidare att lära dig att känna igen olika stadier i gruppers utveckling och att inse behovet av skiljda ledarstilar samt av reflektion. Kursens syfte är också att öka din självinsikt och stärka ditt självförtroende.

I mer än tjugo år har UGL använts inom försvarsmakten för förändra synsättet på ledarskapets funktion. På senare tid under det senaste decenniet har också näringslivet och andra organisationer fått upp ögonen för denna utbildning så att den vid dags dato är en av de mest erkända och vedertagna utbildningar för utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Tiotusentals personer har under senare år utvecklats, stärkts och inspirerats i rollen som ledare med hjälp av UGL. Utbildningen är avsedd för personer oavsett vilken nivå de befinner sig på i organisationen eller vilken roll de har.

Fortsätter på Sidan 5 av Ett mänskligt ledarskap

Sida 1 2 3 4 5