Till att börja med kan man konstatera den gamla visdomen ”kärt barn har många namn”. Teambuilding, Lagutveckling, Teamutveckling, Teamträning, Lagutbildning, Grupputveckling, Arbetslagsträning, Lagträning…med mera med mera…jag återkommer till mina tankar om terminologin lite längre fram.

Det sätt att använda teambuilding (vi använder detta ordet i detta dokument fortsättningsvis) som är allt vanligare i Sverige idag, härstammar från tiden kring andra världskriget då olika program togs fram för förstärkande av soldaterna som individer och som grupp. I USA har detta upplevelsebaserade sätt att utveckla människors funktion i grupp funnits sedan ett 40-tal år tillbaka, vida spritt både i skolor, organisationer och företag.

Teambuilding i Sverige

I Sverige blev Teambuilding poppis för sisådär 5 år sedan och har sedan dess växt mer och mer. I början, och till stor del fortfarande, fanns en bred flora av aktörer som sade sig syssla med ”Teambuilding” och begreppet har kommit att infatta allt från yxkastning mot stubbe till socialpsykologiska insatser i problemfyllda arbetsgrupper. Det är i mina ögon av stor vikt att den som vill uppfattas som ”seriös” i framtiden inom detta breda område, är tydlig med vad kunden får, är det yxkastning eller utbildning?

Större efterfrågan på kompetens

Likaså tror jag att det kommer att bli allt mer efterfrågat med en hög kompetens hos de handledare som jobbar med Teambildning. Vill man vara ett aktat namn på denna marknad framöver bör man se till att man har utbildat handledare med både teoretisk och praktisk kunskap om grupprocesser, en känsla för att arbeta med människor, samt med högt säkerhetstänkande vad gäller både emotionell och fysisk säkerhet.

Fortsätter på Sidan 2 av Tankar om teambuilding

Sida 1 2 3 4

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.