Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida fem i artikeln Ett mänskligt ledarskap

UGL är en utbildning som bygger på det upplevelsebaserade lärandet. Detta betyder att praktiska upplevelser är i fokus för din inlärning under kursen. I samband med en UGL så innebär detta att du behöver vara en aktiv deltagare och vara villig att att utforska din nuvarande förmåga som medarbetare och ledare.

Följdaktligen är UGL på flera sätt mer utmanande och tuffare än annan ledarskapsutbildning och på samma gång mer utvecklande. Under din UGL-utbildning får du tillfälle att utforska flera av de färdigheter och områden som har nämnts tidigare i den här artikeln.

När du ska välja din UGL

I Sverige finns det i dagens läga många olika arrangörer som tillhandahåller UGL för utbildning i ledarskap. Totalt innehåller idag Försvarshögskolans officiella handledarregister cirka 650 handledare. Av dessa kan man uppskatta att 100-200 är regelbundet aktiva.

En checklista över var du bör stämma av när du väljer din kurs är huruvida arrangören följer riktlinjerna för UGL, nämligen att utbildningen handleds av två certifierade kursledare samt att den hålls i form av internat under fem sammanhängande dagar. Antalet deltagare skall vara mellan 8 och 12 personer.

Vidare ska gruppen vara sammansatt utifrån så kallat främlingsskap, vilket betyder att man inte är bekant med det övriga deltagarna samt att man inte har en historia med dem eller bär på så kallade ryggsäckar från tidigare relationer med dem. Det är också så att deltagargruppen bör vara sammansatt mot bakgrund av att olikheter berikar en grupp och en utbildning i ledarskap som denna. Det bör med andra eftersträvas en bra mix av bakgrund, kön, organisationstillhörighet och ålder.

Markus Amanto
markus.amanto(a)altaleda.com

Markus Amanto är en internationell utvecklare av mänsklig potential. Han har arbetat med organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över 19 års tid. Han är en mycket uppskattad möteshandledare, talare och multimedia författare, inklusive boken ”Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer”. Du kan läsa om Markus på markusamanto.com. Markus är känd för sin kombination av rakhet, värme och humor när han delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och visdom för att få dig att bli en mer framgångsrik ledare. Du finner honom på Altaleda.se där bland annat hans tankar om ledarskap presenteras närmare.

Sida 1 2 3 4 5

Tillbaka till Artiklar

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 222 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser