Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Artikel: Om tillit

tillitsfullt samtal vid bordVad är egentligen tillit? Det finns fler utbildningar än vi kan räkna till som pratar om tillit och ett antal av dem låter också människan uppleva detta begrepp i olika former, exempelvis genom att improvisationsteater tillsammans med mina medarbetare eller genom att falla baklänges från en sten ner i mina väntande (förhoppningsvis) kollegors armar.

Jag har funderat en del kring begreppet tillit och denna artikel är en samling av citat, dikter, texter och annat på temat tillit varvat med mina egna reflektioner och erfarenheter av detta begrepp. I mitt arbete med människors utveckling, och min egen inte att förglömma, tycker jag mig ständigt ”stöta på” detta ord med sex stycken bokstäver. Så låt oss tillsammans vända och vrida lite på det för en stund.

Ett barns tillit

Erik Eriksson som är bland annat är känd för sitt arbete med barns olika utvecklingsstadier har myntat att tillit är ”tron på att det goda kommer tillbaks”. Många är vi väl som lekt tittut med ett litet barn och sett dess förundrade min när mamma (eller vem du nu må vara i ditt lilla barnets liv) försvinner för att sedan dyka upp igen. Eriksson hävdar att just detta är något som barnet behöver övas i, att uppleva att mamma försvinner, för att sedan komma tillbaks igen i sin representation av det goda. Tron på att det goda kommer tillbaks.

Konflikter och tillit

Tror vi på det när vi har en konflikt på jobbet? En dust med vår käresta om vem som egentligen ska bestämma var det där skåpet ska stå? Kommer det goda tillbaks även om jag uttrycker min egen vilja, ger ord åt mina känslor och reaktioner som kanske uppfattas som negativa av andra? Har jag tillit till människorna i min omgivning? Tror jag på att det goda kommer tillbaks?

”När vi känner oss trygga i vår miljö vågar vi också känna tillit till andra människor. Genom att finnas till hands, ge oss tid att förklara saker och svara på frågor, hoppas vi uppnå detta.”
(Kyrkskolan i Sala)

En titt i K F Söderwalls ”Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket” ger vid handen att tillit är det samma som stöd, hjälp och en person till ”hvilken man sätter lit”.

Fortsätter på Sidan 2 av Om tillit

Sida 1 2 3 4

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 217 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser