Det skrivs om UGL på lite olika håll med jämna mellanrum och vi har som mål att fånga upp artiklar för att kunna delge dem till dig via denna sajt. Här finner du en av dessa artiklar om UGL hämtad från Tidningen Chef i juni 2007. Du finner länken längst ned.

Det är ett stående inslag i tidningen där man tar upp olika ämnen och så får två personer med till synes motsatta åsikter i detta ämne uttala sig i det som kallas Duellen. I detta fallet alltså om UGL och dess värde som utbildning i ledarskap för alla chefer.

Den av personerna som uttalar sig för denna ledarskapsutbildning i artikeln är Kristina Vallin, som i sin roll som personaldirektör har skickat deltagare till UGL-kurser bland annat genom vår förmedling här. Vi blev kontaktade av Ingrid Askeberg på Tidningen Chef tidigare i vår som sökte någon som skickat chefer till UGL och som kunde uttala sig i Duellen. Vi rekommenderade henne då att kontakta Kristina.

De flesta ting här i världen har både anhängare, motståndare och så de som inte tycker något eller har tid att engagera sig. Vi anser att det kan vara både uppfriskande och nyttigt att se olika sidor av ett mynt. Så låt oss gå vidare till artikellänken.

Artikel om UGL i Tidningen Chef, juni 2007:

Tycker du att alla chefer borde gå en UGL-kurs?

Tidningen Chef ställde frågan : Tycker du att alla chefer borde gå en UGL-kurs?

Läs svaren hos de två intervjuade hos Tidningen Chef: Duellen - Tycker du att alla chefer borde gå en UGL-kurs?

Vänligen notera att länken ovan är en extern länk och du omdirigeras till tidningens hemsida. 

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.