Varje gång vi närmar oss en ny upplevelse så skapar vi medvetet eller omedvetet olika förhoppningar om hur det ska bli. Kanske skapar vi också farhågor, sådant som vi helst inte vill uppleva. Kort sagt, vi skapar en uppsättning förväntningar inför det som komma skall. Detta kan vara en kraftfull bundsförvant och det kan också vara en fallgrop som kan ställa till det i de mesta välmenande relationer.

Ett exempel på krockande förväntningar

Tänk dig följande scenario; det är kallat till torsdagsmöte på avdelning C3. På agendan som skickats ut i god tid innan finns punkten gällande inköp av nya datorer. Kalle går till mötet fylld av känslan ”äntligen är det skaffa nya datorer” och ser fram emot ett snabbt möte där man raskt tar ett beslut som leder till att man kan inköpa och börja använda de nya datorer. Till samma möte kommer Göran och tycker att det ska bli härligt att träffa kollegor igen och att få diskutera något som kommer att leda till förbättringar på arbetsplatsen. Han tänker ”det är utmärkt att de kallat till möte så att vi verkligen tillsammans kan finna det bästa alternativet för nya datorer”. Kalle kommer till möte emotseendes ett snabbt och kraftfullt beslut, Göran inspirerad av tanken på gedigna diskussioner som leder till ett väl genomtänkt resultat.

Cirka femton minuter senare har Kalle och Göran frontalkrockat. Antingen i ett verbalt ordflöde eller genom ordlös kommunikation i form av suckar och frustrerat kroppsspråk. Kalle blir galen på Görans sölighet och Göran tycker Kalle är en streber som bara vill köra över folk. De talar dock ytterst lite om detta utan tar istället ut det på varandra genom att vara extremt icke överens om vilken storlek det ska vara på RAM-minnet i de nya datorerna.

Säkerligen är det möjligt att det finns andra aspekter av deras relation som Kalle och Göran behöver hantera, men om de hade sett till att börja mötet med att lufta sina förväntningar på mötet hade de kunnat ägna sin energi åt det saken verkligen gällde, det vill säga de skilda förväntningarna, istället för att hamna i långbänk genom att tala om det saken alls inte gäller, nämligen datorer.

Fortsätter på Sidan 2 av Förväntningar i våra relationer

Sida 1 2

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.