Styrkor och svagheter i interaktion med varandra skapar spännande och ibland svårhanterlig dynamik i relationer. Det kan också vara ett ämne som vi ogärna talar om. Styrkor av rädsla för att bli stämplade av Jantelagen som kaxiga typer. Svagheter för att vi upplever att det gör oss sårbara eller just svaga.

Jag har mött människor som har mycket lättare att hitta sina svagheter och kan göra en lång lista på dem. Sedan när de blir ombedda att lista sina styrkor så blir det helt tomt och de måste människor i sin omgivning om hjälp. Omvänt har jag mött dem som genast listar tre-fyra styrkor för att sedan ha svårt att erinra sig att de skulle ha några svagheter.

Det utvecklingsbara området

Ett ords som jag använder för att ersätta ordet svaghet i mina samtal med människor är utvecklingsbart område. För om vi kan konstatera att om det är något jag inte är så bra på, till exempel att lyssna på andra människor utan avbryta dem, så är det också rimligt att tro att detta område i vår personlighet är där vår största utvecklingspotential ligger.

Ett verktyg kallat SDI® för ett annorlunda perspektiv på styrkor och svagheter

Ett annat spännande perspektiv på svagheter finner vi i ett verktyg för kartläggning av våra styrkor i relation till varandra, framtaget av Elias Porter och kallat SDI®, Strength Deployment Inventory. Han benämner svagheter som överdrivna styrkor. Det är ett mycket spännande sätt att se på saken.

Säg att du anser dig var dålig på att utrycka din åsikt i gruppdiskussioner, du sitter mest tyst hela tiden och noterar vad de andra säger. Man skulle då kunna säga att du är ”svag” på att uttrycka dina åsikter i grupp. Om vi använder Elias Porters sätt att se på saken, skulle vi istället säga att du överdriver din styrka, nämligen lyssnandet.

Fortsätter på Sidan 2 av Styrkor och svagheter

Sida 1 2

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.