Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Artikel: Styrkor och svagheter

Styrkor och svagheter i interaktion med varandra skapar spännande och ibland svårhanterlig dynamik i relationer. Det kan också vara ett ämne som vi ogärna talar om. Styrkor av rädsla för att bli stämplade av Jantelagen som kaxiga typer. Svagheter för att vi upplever att det gör oss sårbara eller just svaga.

Jag har mött människor som har mycket lättare att hitta sina svagheter och kan göra en lång lista på dem. Sedan när de blir ombedda att lista sina styrkor så blir det helt tomt och de måste människor i sin omgivning om hjälp. Omvänt har jag mött dem som genast listar tre-fyra styrkor för att sedan ha svårt att erinra sig att de skulle ha några svagheter.

Det utvecklingsbara området

Ett ords som jag använder för att ersätta ordet svaghet i mina samtal med människor är utvecklingsbart område. För om vi kan konstatera att om det är något jag inte är så bra på, till exempel att lyssna på andra människor utan avbryta dem, så är det också rimligt att tro att detta område i vår personlighet är där vår största utvecklingspotential ligger.

Ett verktyg kallat SDI® för ett annorlunda perspektiv på styrkor och svagheter

Ett annat spännande perspektiv på svagheter finner vi i ett verktyg för kartläggning av våra styrkor i relation till varandra, framtaget av Elias Porter och kallat SDI®, Strength Deployment Inventory. Han benämner svagheter som överdrivna styrkor. Det är ett mycket spännande sätt att se på saken.

Säg att du anser dig var dålig på att utrycka din åsikt i gruppdiskussioner, du sitter mest tyst hela tiden och noterar vad de andra säger. Man skulle då kunna säga att du är ”svag” på att uttrycka dina åsikter i grupp. Om vi använder Elias Porters sätt att se på saken, skulle vi istället säga att du överdriver din styrka, nämligen lyssnandet.

Fortsätter på Sidan 2 av Styrkor och svagheter

Sida 1 2

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 217 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser