Om jag inte har förmågan att vara med och skapa den tillit samt acceptans som är nödvändig för ett ledarskap präglat av framgång är det mycket sannolikt att jag kommer att fara runt i chefskapets dimension och försöka förverkliga mina mål för verksamheten mitt i en svallande ocean av konflikter som inte hanterats och relationer färgade av rädsla vilka båda tar ytterst värdefull energi bort från den gemensamma effektiviteten.

Ledarskap som åstadkommer verklig förändring

Vid alltför många tillfällen när vi står ansikte mot ansikte med bristande effektivitet tenderar vi att söka svaret i chefskapets dimension. Vid minst lika många tillfällen leder detta sökande till kvicka och ytliga fixar i form av omorganisationer eller nya strategiska riktlinjer. Ett vanligt namn vi skulle kunna använda för detta är också ”management by fear”. Genom en ökad osäkerhet skapas genomgående omogna relationer i vår organisation vilka vid en första anblick verkar mer lätthanterade och styrbara för chefskapet. Vid en närmare anblick ser man att det under den bedrägligt lugna ytan oftast finns kvarliggande rester av tidigare konflikter och avsaknad av mänsklig bekräftelse.

Framgångsrika appliceringar av ledarskap

För att vara tydlig vill jag var noga med att påpeka att jag vid flera tillfällen sett framgångsrika omorganiseringar genomföras i samband med mitt arbete med att utveckla människa och organisation. Å andra sidan har även alltför många gånger sett detta och andra liknande redskap (läs; omorganisationer) viftas lika effektlösa som att slänga två liter bensin på en eldsvåda i ett försök att få den att slockna.

Där tilliten saknas handlar människor i bedrägliga avsikter

Rubriken ovan har ursprungligen formulerats av den kinesiska vishetsläraren vid namn Lao Tse som levde på 500-talet f Kr. Det är min bestämda uppfattning att denna fras innehåller lika mycket sanning och visdom idag i vår moderna värld som den gjorde då den först myntades. Om ledarskap är en relation, vad kan då sägas känneteckna en effektiv relation och därför ett effektivt ledarskap?

Om vi utgår från tillit så skapas denna genom öppenhet. En människa har generellt enklare att öppna sig när han eller hon känner sig trygg. Tillit räknas som en känsla och våra känslor kan vi bäst likna vid en barometer. Denna barometer av känslor visar på vilket sätt jag upplever den omgivning jag för stunden befinner mig i och jag kan använda denna barometer för att bättre förstå vad som sker i relationerna, precis som en vanlig barometer kan skvallra om vad som sker i vädret innan det syns utanför fönstret. Även om vi inte alltid upplever att vi kan styra över våra känslor så kan vi styra över andra faktorer som påverkar känslorna, till exempel hur öppna vi väljer att vara.

Fortsätter på Sidan 3 av Ett mänskligt ledarskap

Sida 1 2 3 4 5