Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida fyra i artikeln Tankar om Teambuilding

I perspektiv så lämpar sig dessa längder av teambuilding för nybildade grupper som vill lära känna varandra samt sätta lite normer för sin samvaro, för befintliga grupper som en introduktion till upplevelsebaserad inlärning (främst då halvdagarna). Mången grupp har också kommit till en rad insikter och förbättringar i sitt samarbete under de hela dagarna ute i naturen med teambuilding karaktär.

Även kortare teambuilding kan erbjuda insikter

Även halvdagar kan ge en hel del insikter och nya sidor av sig själva och andra, så dessa är inte att förakta på något sätt, men bör också sättas i sitt rätta perspektiv så att man som handledare inte tror att man måste lösa all världens konflikter under en halv dag tillsammans.

Avslutningsvis om teambuilding

Så, dessa rader är tänkta att fungera som lite tankeföda i er fortsatta färd mot att skapa ett koncept för utveckling av människor. Det är inte på något sätt ett heltäckande dokument, utan snarare några spridda tankar som kan ligga till grund för vidare utforskning av området teambuilding. Jag hoppas att våra vägar korsas inom en snar framtid då teambuilding är ett område som ligger mig varmt om hjärtat.

All önskan om välgång och vänliga hälsningar,

Markus Amanto
markus.amanto[a]altaleda.com

Markus Amanto är en internationell utvecklare av mänsklig potential. Han har arbetat med organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över 19 års tid. Han är en mycket uppskattad möteshandledare, talare och multimedia författare, inklusive boken ”Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer”. Du kan läsa om Markus på markusamanto.com. Markus är känd för sin kombination av rakhet, värme och humor när han delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och visdom för att göra dig och världen ännu bättre. Du finner honom på Altaleda.se där bland annat teambuilding presenteras närmare.

Sida 1 2 3 4

Tillbaka till Artiklar

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 132 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser