I perspektiv så lämpar sig dessa längder av teambuilding för nybildade grupper som vill lära känna varandra samt sätta lite normer för sin samvaro, för befintliga grupper som en introduktion till upplevelsebaserad inlärning (främst då halvdagarna). Mången grupp har också kommit till en rad insikter och förbättringar i sitt samarbete under de hela dagarna ute i naturen med teambuilding karaktär.

Även kortare teambuilding kan erbjuda insikter

Även halvdagar kan ge en hel del insikter och nya sidor av sig själva och andra, så dessa är inte att förakta på något sätt, men bör också sättas i sitt rätta perspektiv så att man som handledare inte tror att man måste lösa all världens konflikter under en halv dag tillsammans.

Avslutningsvis om teambuilding

Så, dessa rader är tänkta att fungera som lite tankeföda i er fortsatta färd mot att skapa ett koncept för utveckling av människor. Det är inte på något sätt ett heltäckande dokument, utan snarare några spridda tankar som kan ligga till grund för vidare utforskning av området teambuilding. Jag hoppas att våra vägar korsas inom en snar framtid då teambuilding är ett område som ligger mig varmt om hjärtat.

All önskan om välgång och vänliga hälsningar,

Markus Amanto
markus.amanto[a]altaleda.com

Markus Amanto är en internationell utvecklare av mänsklig potential. Han har arbetat med organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över 19 års tid. Han är en mycket uppskattad möteshandledare, talare och multimedia författare, inklusive boken ”Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer”. Du kan läsa om Markus på markusamanto.com. Markus är känd för sin kombination av rakhet, värme och humor när han delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och visdom för att göra dig och världen ännu bättre. Du finner honom på Altaleda.se där bland annat teambuilding presenteras närmare.

Sida 1 2 3 4

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.