En skicklig teambuilding-handledare i mina ögon vet att skynda långsamt ofta bär frukt samt hur grupper vinner kraft och styrka genom kamp och kämpande, inte genom att någon visar dem den enkla vägen ut. En fjäril som inte får kämpa färdigt i sin kokong, utan blir för tidigt utsläppt kommer inte kunna flyga en meter då den saknar kraft för detta.

En skicklig handledare för teambuilding kan leva i tystnad en stund för att andra ska hinna tänka efter och han eller hon brukar också få folk att tycka att ”rackarns vilka tänkvärda frågor jag fick”, eller svettigt undra om handledaren inte kan ge ett rakt svar någon gång utan ett elegant bollande tillbaka av de flesta försök till frågor från deltagarna.

Grupper är både himmel och helvete

Så bör vi också beakta hur grupper är både himmel och helvete för individen. Det är ett underbart tillfälle att utvecklas som människa, spegla sig i andra, skapa synergieffekter, få stöd och bekräftelse, men också en plats för rädslor samt fara för utomskap. Tillit är en grundsten i mänsklig samvaro, så ock inom grupper som vill verka på ett effektivt och hälsosamt sätt.

Hur länge ska man arbeta med teambuilding?

Hur länge ska vi då arbeta med grupper i vår upplevelsebaserade form av teambuilding. Själv började jag min bana som handledare med vistelser ute bland träden i skogen i en halv dag ställandes grupper inför diverse problem och utmaningar att lösa, och ganska snart ökades det till hela dagar. Senare har jag insett hur dessa längder är alldeles lagom i början av en handledarbana inom teambuilding.

Fortsätter på Sidan 4 av Tankar om teambuilding

Sida 1 2 3 4

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.