Så till detta med de olika namnen. Vissa gillar det amerikanska då Teamwork, Teamtraining eller kort och gott Teambuilding är det som gäller. Andra vill ha det mer svenskt, hävdandes ord som Lagutveckling, Lagträning, Samträning, Lagutbildning med mera.

Någon standard gällande teambuilding tror jag inte finns inom synhåll, men jag tror nyckeln ligger i att hitta ett namn som kunden förstår vad det innebär samt att man som leverantör är tydlig med vad detta namn står för. Själv har jag valt termen Teambildning då det handlar om relativt nya grupper eller korta insatser, samt Teamutveckling alternativt Grupputveckling när det rör sig om befintliga grupper samt längre insatser.

Vikten av helhetskoncept inom teambuilding

Viktigt tror jag också det kommer vara med helhetskoncept. Där Teambuilding är en del som passar in i anläggningens kultur samt framtoning. Inte bara en kul aktivitet som man slänger ut för att fördriva tiden. Det bör märkas att det finns ett syfte med det handledarna tar sig för och att någon tänkt till i utformning av program och koncept.

Vi vill komma fjärran från den traditionella skolpedagogiken, vi vill aktivera deltagaren, få honom eller henne ta steget från elev till just deltagare, aktiv deltagare som reflekterar över sin egen och gruppens insats samt genom sin aktiva medverkan bidrar till att utveckla gruppen.

Ett nytt ansvar kopplat till teambuilding

Ofta är detta ett nytt ansvar som först är främmande för många människor, att ha ansvar för sin egen utveckling och än mer skrämmande för den gruppens utveckling som man tillhör. Då vänder man sig lätt till chefen, ledaren, läraren, instruktören för vägledning, men här bör handledaren för teambuilding vara blott en spegel som genom en eftertänksam fråga skickar tillbaka ansvaret till individen och gruppen.

Fortsätter på Sidan 3 av Tankar om teambuilding

Sida 1 2 3 4

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.