Sida tre i artikeln Om tillit

”Egentligen rör sig hela situationen kring begreppen makt och tillit. Det är tydligt att om man vill utvidga nätverken i riktning mot de anställda kommer det att krävas kunskap, tolerans, tillit och tålamod.
Tillit skapar en känsla av trygghet. Det gör att människor känner sig säkra på att det är tillåtet att samarbeta och att dela erfarenheter. Denna känsla av trygghet ökar allt efter som tiden går. Ett projekt som PRYO-projektet skulle därför sannolikt inte ha varit genomförbart under nätverkets första år”.
(Högskolan i Halmstad)

Den aktiva handlingen tillit

Tillit är en aktiv handling, en handling som kräver ett, eller mängder av, val. Fast vi kan ju också enas om att jag får modet att välja om jag känner tillit och vågar tro att, just det, det goda kommer tillbaks även om det blir lite knasigt med mitt val.

”Kan man göra fel om man handlar ur kärlek? Kärlek innebär respekt för barnet eller människan. Varje barn har sitt öde. Om jag som förälder har tillit till detta och en vilja att bära barnets öde, så ger det en unik möjlighet att veta vad som är rätt. Tilliten ger oss mod att våga vara människor och som människor ställs vi ideligen inför val. Människan lever i spänningen mellan gott och ont. Detta är livets utmaning - att välja "rätt väg". Ett val har konsekvenser och innebär risker - att inte välja är också ett val, dock utan att medvetet ta konsekvenserna.”
(Kirsten Nisted, Active Baby Care)

Hela människor väljer tillit

Huruvida det handlar om att det är hela människan som bör välja att skapa förutsättningar för tillit finner vi vid en sökning på ordet ”trust” på Microsoft Encartas online-version där ett av flera valalternativ om ”trust” som en känsla och då väljer man lyfta fram ordet ”faith” som liktydigt.

“Faith, an attitude of the entire self, including both will and intellect, directed toward a person, an idea, or—as in the case of religious faith—a divine being.”
(Microsoft Encarta Online)

Trust är ju på engelska en vanligt använd juridisk term och i Encyclopedia Brittanica kan vi utläsa följande; i Anglo-Amerikansk juridik rör det sig om ”en relation mellan människor i vilken en har makten att hantera egendom och den andre har förmånen att motta fördelarna som kommer av den egendomen”. Hur mycket makt behöver jag släppa på för att andra ska få motta fördelarna? Får jag makt genom givandet och tagandet rörande tillit?

Fortsätter på Sidan 4 av Om tillit

Sida 1 2 3 4

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 187 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Maila ett kom-ihåg till dig själv för att hitta tillbaka till den här sidan.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser