Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida två i artikeln Om tillit

Till vem sätter vi vår ”lit”? Ett som det verkar manligt fenomen som även undertecknad verkar ha smittats av är den stora utmaningen i att be om hjälp. Om vi har svårt att be om, och i förlängningen ta emot, stöd och hjälp, kan vi då känna tillit? Kanske borde en tillitsbyggande dag någonstans därute i skogen eller en välkonditionerad konferenssal lära oss be om hjälp och stöd.

Ibland har vi kanske också en förmåga att tro på den där Jante som sitter på vår axel och säger ”inte finns det någon som vill ta sig tid att hjälpa mig” eller kanske lika väl ”inte är det någon bryr sig om min hjälp eller mitt stöd”.

Rädsla kopplat till tillit

Hur är det med rädsla och tillit då? Fadern till FIRO-teorin som handlar om gruppers utveckling över tid, Will Schutz, hävdade och hävdar så vitt jag vet än idag följande; rädsla är den grundläggande känslan som bromsar en grupp i dess mognad. En ledares viktigaste uppgift blir i detta perspektiv att skapa förutsättningar där rädslor kan minskas. Att våga tro på att det goda kommer tillbaks…

”Var tyst. Ha tillit. Vårt väsen är ju skapelse. Vi står ju i djupt förbund med det som vill bli till. Din stora förtvivlan är inte tom ångest, den har en ton av våndan i djupen där det vill.”
(Ur diktsamlingen ”De sju dödsynderna” av Karin Boye)

Kontrollbehov kontra tillit

Är vi rädda ökar vanligen vårt behov av kontroll. Ha kontroll och makt över det som sker, kanske över andra. Har jag stor tillit kan jag minska på mitt behov av kontroll. Har du någonsin dubbelkollat någon i din omgivning efter att ha delegerat (eller åtminstone övertygat dig själv om att det är delegerat du gjort) ut en viktig uppgift och sedan mer eller mindre försynt försäkrat dig huruvida det blivit gjort? Kanske har du också någon gång givit denna uppgift till någon som du litade fullständigt på och inte kände något behov av att kontrollera. Har vi för stort kontrollbehov tror jag inte vi tillåter ett klimat av tillit att växa fram utan kväver det i tron att vi skapar trygghet genom makt både över oss själva och andra.

Fortsätter på Sidan 3 av Om tillit

Sida 1 2 3 4

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 206 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser