Till vem sätter vi vår ”lit”? Ett som det verkar manligt fenomen som även undertecknad verkar ha smittats av är den stora utmaningen i att be om hjälp. Om vi har svårt att be om, och i förlängningen ta emot, stöd och hjälp, kan vi då känna tillit? Kanske borde en tillitsbyggande dag någonstans därute i skogen eller en välkonditionerad konferenssal lära oss be om hjälp och stöd.

Ibland har vi kanske också en förmåga att tro på den där Jante som sitter på vår axel och säger ”inte finns det någon som vill ta sig tid att hjälpa mig” eller kanske lika väl ”inte är det någon bryr sig om min hjälp eller mitt stöd”.

Rädsla kopplat till tillit

Hur är det med rädsla och tillit då? Fadern till FIRO-teorin som handlar om gruppers utveckling över tid, Will Schutz, hävdade och hävdar så vitt jag vet än idag följande; rädsla är den grundläggande känslan som bromsar en grupp i dess mognad. En ledares viktigaste uppgift blir i detta perspektiv att skapa förutsättningar där rädslor kan minskas. Att våga tro på att det goda kommer tillbaks…

”Var tyst. Ha tillit. Vårt väsen är ju skapelse. Vi står ju i djupt förbund med det som vill bli till. Din stora förtvivlan är inte tom ångest, den har en ton av våndan i djupen där det vill.”
(Ur diktsamlingen ”De sju dödsynderna” av Karin Boye)

Kontrollbehov kontra tillit

Är vi rädda ökar vanligen vårt behov av kontroll. Ha kontroll och makt över det som sker, kanske över andra. Har jag stor tillit kan jag minska på mitt behov av kontroll. Har du någonsin dubbelkollat någon i din omgivning efter att ha delegerat (eller åtminstone övertygat dig själv om att det är delegerat du gjort) ut en viktig uppgift och sedan mer eller mindre försynt försäkrat dig huruvida det blivit gjort? Kanske har du också någon gång givit denna uppgift till någon som du litade fullständigt på och inte kände något behov av att kontrollera. Har vi för stort kontrollbehov tror jag inte vi tillåter ett klimat av tillit att växa fram utan kväver det i tron att vi skapar trygghet genom makt både över oss själva och andra.

Fortsätter på Sidan 3 av Om tillit

Sida 1 2 3 4

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.