När vi upptäcker en sida av oss själva som vi inte kände till är det ofta genom att vi blir medvetna om något beteende vi har. Vi kan också bli medvetna om när vi har motstridiga önskningar som pockar på vår uppmärksamhet. För att kunna fungera som dirigent för vår egen orkester behöver vi gå djupare i vår förståelse av våra delpersonligheter.

Modell över delpersonligheter

Modellen nedan (med anknytning till våra delpersonligheter; red anm) är ett försök att beskriva de nivåer som kan ligga bakom ett beteende. Önskningar och begär är oftast ganska lättidentifierade, om än inte alltid så lättaccepterade. Exempel kan vara en del av oss som vill ha framgång och rikedom, en annan som önskar sig en lugn och kravlös tillvaro, en tredje som söker äventyr och spänning, en fjärde som vill vara till lags och undvika konflikter osv. Olika önskningar kan vara helt oförenliga, och det bästa man kan göra som dirigent är ofta rena kompromisser, t ex se till att man ger plats åt både äventyr och lugn i livet vid olika tillfällen.

Djupare förståelse för delpersonligheter

Går man djupare i sin förståelse av olika delpersonligheter kan man identifiera de grundläggande behov som ligger bakom önskningarna. Bakom önskan efter äventyr ligger kanske ett behov av utveckling och växande, och önskan om lugn kanske bottnar i ett behov av att komma i djupare kontakt med sig själv och kunna uppskatta nuet. Hittar man önskningarna bakom behovet är de oftast mer förenliga.

Det är svårt att både söka äventyr och lugn och avskildhet på samma gång, men att både vara engagerad i sitt växande och samtidigt uppskatta nuet är inte bara möjligt utan också önskvärt. Det här är exempe1 på behov som kan vara lätta att acceptera. Ibland är det inte lika enkelt, t ex när delpersonligheter drivs av ouppfyllda behov från barndomen som det kan vara smärtsamt att erkänna för sig själv.

Viktigt om behov

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns behov som är dåliga eller fel, däremot kan det finnas sätt att försöka tillfredsställa behoven som kan vara destruktiva.

modell över delpersonligheter

I modellen finns också det optimistiska antagandet att det i botten av alla delpersonligheter finns en positiv kvalitet, något som gör personligheten rikare. Det kan vara svårt att ana när vi arbetar med sidor av oss själva som verkar enbart problematiska.

Avslutningsvis

Nyckeln är att identifiera och på ett bra sätt försöka möta behovet eller behoven. Det är först då vi får tillgång till den här delen av vår potential, som den här musikern kan blomma ut och berika orkestern.

Fredrik Lundh

Detta var sista sidan i artikeln om Delpersonligheter.

Sida 1 2 3

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.