Det finns vissa fördelar med användningen av begreppet delpersonligheter för förståelse av vår inre mångfald. Dels så är det så att de olika aspekterna av vårt psyke kan fungera relativt autonomt, så ett visst sätt att se på världen hänger ihop med ett visst sätt att känna och ett visst kroppsspråk. Dels så kan det hjälpa oss i vår relation med oss själva att tänka i termer av delpersonligheter. Alla vet vi hur vi om vi har en person i vår närhet som vi tycker illa om och behandlar den personen illa så kommer den människan knappast att visa sina bästa sidor för oss.

På samma sätt förhåller det sig med vår relation till olika aspekter av oss själva. Det vi inte kan tycka om hos själva kommer att fortsätta att vara ett problem för oss ända tills vi är villiga att acceptera den sidan av oss. Först då har vi en chans att upptäcka den delpersonlighetens mer positiva sidor.

Vår inre värld som en orkester av delpersonligheter

Man kan likna vår inre värld vid en orkester med olika typer av instrument som fioler, basar, blåsare och slagverkare. Det är normalt att vi identifierar oss med vissa instrument i orkestern på bekostnad av andra. De instrument som vi inte använder eller inte ens vet att vi har blir ostämda och om vi någon gång använder dem låter det inte riktigt som vi tänkt, vilket kan bekräfta vår gamla självbild. Men liksom en orkester får en fattigare klang om bara några få instrument används så går också vi miste om stora delar av vår potential om vi har en alltför snäv bild av hurdana vi är och får vara. En bra dirigent ser att olika musiker i en orkester kan vara olika skickliga och behöva olika typer av stöd, men favoriserar inte vissa instrument på bekostnad av andra.

Dirigenten för våra delpersonligheter

Målet är att alla medlemmar i orkestern skall utvecklas och spela tillsammans som ett harmoniskt kollektiv. I arbetet med våra delpersonligheter har vi glädje av om vi kan finna en plats i oss själva som är som en god dirigent. En plats där vi kan observera, acceptera och förstå våra olika sidor och göra val som gagnar helheten. Den platsen kallas i psykosyntesen för "jaget".

Fortsätter på Sidan 3 av Delpersonligheter

Sida 1 2 3

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.