Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida två i artikeln Delpersonligheter

Det finns vissa fördelar med användningen av begreppet delpersonligheter för förståelse av vår inre mångfald. Dels så är det så att de olika aspekterna av vårt psyke kan fungera relativt autonomt, så ett visst sätt att se på världen hänger ihop med ett visst sätt att känna och ett visst kroppsspråk. Dels så kan det hjälpa oss i vår relation med oss själva att tänka i termer av delpersonligheter. Alla vet vi hur vi om vi har en person i vår närhet som vi tycker illa om och behandlar den personen illa så kommer den människan knappast att visa sina bästa sidor för oss.

På samma sätt förhåller det sig med vår relation till olika aspekter av oss själva. Det vi inte kan tycka om hos själva kommer att fortsätta att vara ett problem för oss ända tills vi är villiga att acceptera den sidan av oss. Först då har vi en chans att upptäcka den delpersonlighetens mer positiva sidor.

Vår inre värld som en orkester av delpersonligheter

Man kan likna vår inre värld vid en orkester med olika typer av instrument som fioler, basar, blåsare och slagverkare. Det är normalt att vi identifierar oss med vissa instrument i orkestern på bekostnad av andra. De instrument som vi inte använder eller inte ens vet att vi har blir ostämda och om vi någon gång använder dem låter det inte riktigt som vi tänkt, vilket kan bekräfta vår gamla självbild. Men liksom en orkester får en fattigare klang om bara några få instrument används så går också vi miste om stora delar av vår potential om vi har en alltför snäv bild av hurdana vi är och får vara. En bra dirigent ser att olika musiker i en orkester kan vara olika skickliga och behöva olika typer av stöd, men favoriserar inte vissa instrument på bekostnad av andra.

Dirigenten för våra delpersonligheter

Målet är att alla medlemmar i orkestern skall utvecklas och spela tillsammans som ett harmoniskt kollektiv. I arbetet med våra delpersonligheter har vi glädje av om vi kan finna en plats i oss själva som är som en god dirigent. En plats där vi kan observera, acceptera och förstå våra olika sidor och göra val som gagnar helheten. Den platsen kallas i psykosyntesen för "jaget".

Fortsätter på Sidan 3 av Delpersonligheter

Sida 1 2 3

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 206 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser