Vi kan välja att se ledarskapsutbildning som något som vi gör under några kursdagar på UGL eller någon annan utbildning. Vi kan också göra valet att leva i ett universitet av ledarskapsutbildning som pågår varje dag i livet.

Ledarskapsutbildning dygnet runt!

En av mina starkaste upplevelser som handledare för ledarskapsutbildning var på en kurs där en man som hade gedigen erfarenhet av ledande positioner från näringslivet var med. Han arbetade då på en Human Resource på en stor koncern.

Med på denna ledarskapsutbildning vara också en kvinna, en mor till tre barn. Hon hade genom livet haft olika allt-i-allo arbeten, städat en del, svarat i telefon en del och andra praktiska göromål.

Vid ett tillfälle en bit in i kursen, då deltagarna hade blivit tillräckligt trygga med varandra för att lätta lite på de tjusiga fasader vi tenderar att hålla upp i början av nya relationer för att bli accepterade, sa hon att hon kände sig mindervärdig i gruppen. Här satt alla dessa personer med flera ledningsuppdrag bakom sig, vad skulle hon kunna bidra med? I sanning kan man också säga att de övriga deltagarna hade varit måna om att lyfta fram sina olika kompetenser som ledare för att göra ett gott intryck i början av kursen

Vad är ledarskapsutbildning egentligen?

Då tar den förstnämnda mannen till orda, han på HR-avdelningen, och säger till henne att han inte kan tänka sig en mer gedigen ledarskapsutbildning än att uppfostra tre barn. Det innefattar ju allt, att kommunicera väl, lyssna ofta och samtidigt kunna ta beslut när det krävs och stå för dem, hantera stress och så vidare.

Efter detta lös kvinnan upp och tog för sig på ett helt annat sätt i gruppen under resten av kursveckan.

Ledarskapsutbildning i vardagen

Det är lätt hänt att vi förbiser alla de tillfällen i vardagen vi har till att träna och utveckla vårt ledarskap. Ofta handlar det bara om att ta oss tid att stanna upp lite för att reflektera kring de upplevelser vi haft så kan vi dra många nyttiga lärdomar från dessa.

Sen kan det vara bra att gå en och annan organiserad kurs med jämna mellanrum för att få mer matnyttig information som jag kan använda i min egna vardagliga reflektion, erfarenheter och teorier att hänga upp vardagserfarenheterna på för att förstå dem bättre.

Så, om du vill utveckla dig som ledare, ta tillfället i akt och gör varje dag till en ny dag i ditt eget personliga universitet för ledarskapsutbildning.

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.