Ansvar i din kommunikationMycket tid och energi spills när vi inte talar klarspråk med varandra. Undvik formuleringar som "vissa anser" eller "några tycker" och använd istället "jag anser" eller "jag tycker". Du blir tydligare och konflikten blir lättare att hantera.

När vi blev avrådda att använda ordet jag

I äldre tiders svenska skolor fick barnen lära sig att det var ofint att börja en mening med ordet "jag". Det var att framhävda sig själv för mycket.

Kanske lever detta arv kvar fortfarande någonstans i vårt samhälle, vissa kallar det kanske också för jantelag. Många människor uttrycker sig i termer av vissa, några eller man, istället för att tala om sig själva och sina egna upplevelser.

Det är bara lyssna på intervjuer med idrottare på TV så är det lätt att fånga upp exempel på detta, som till exempel "man blev lite nervös när man kom till den där backen".

När vi börjar använda ordet jag

Det finns få saker som ökar effektiviteten i en människas kommunikation som då hon börjar använda ordet "jag" på ett bra sätt.

Att istället för att säga "vissa tycker att det är för långa arbetsdagar", använda "jag tycker att vi har för långa arbetsdagar" eller "jag blir trött av de långa arbetsdagarna".

Andra former av språk utan ansvar

Jämför nedanstående exempel på språk utan ansvar respektive språk med ansvar, det vill säga där vi tar ansvar för oss själva.

"Borde vi inte sluta nu" - "Jag vill sluta nu"

"Det finns inga fler lösingar" - "Jag kan inte se fler lösningar"

"Det är toppen att arbetsmoralen är så hög på kontoret" - "Jag blir glad för jag upplever dig som så engagerad i ditt arbete"

Gå i aktion

  • Träna på att bli tydligare i din kommunikation genom att byta ut dina "man" mot "jag".
  • Var uppmärksam på när du själv använder andra former av språk utan ansvar
  • Om du vill få ditt team att använda mer språk med ansvar, undvik att anmärka på dem, som till exempel "du sa man, du borde säga jag istället". Ett mjukare sätt att introducera är ofta att gå att säga till exempel "Jag har blivit uppmärksam på att jag ibland är otydlig i min kommunikation och fått några bra tips på hur jag kan bli tydligare. Jag vill gärna dela med mig av det för att se om ni vill prova de här tipsen också, jag tror det skulle kunna hjälpa oss som team. Vill ni höra tipsen jag fick?"
  • Om det mjukare sättet att introducera det hela inte fungerar och du tydligt ser att gruppen har konflikter och att ett språk med mer ansvar skulle öka tydligheten i gruppen och köra det lättare att hantera konflikter, kan du istället göra följande. Ge gruppen feedback i form av exempelvis "Jag upplever att vi är otydliga mot varandra genom att använda luddiga formuleringar, det gör mig irriterad och jag vill visa er tips jag har fått för att vi ska kunna jobba bättre tillsammans med detta".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.