Ge och ta feedbackVi har redan konstaterat att människor vill känna sig hörda och sedda. Genom att ge och ta emot ansvarsfull feedback kan vi öka tilliten och bekräfta varandra som människor. Tänk på att ge feedback som är nödvändig, genomtänkt och kärleksfull.

Olika sätt att ge feedback

Det finns olika formler för att ge feedback. Hitta det sätt som passar dig, använd de tre ledorden ovan vad gäller feedback och se till att bli tydlig i din kommunikation.

Det är också viktigt att du som ledare föregår med gott exempel vad gäller att ge feedback, både när något gör dig glad eller arg/ledsen/irriterad. Kom också ihåg att ge tid och utrymme för den som du ger feedback att ställa klargörande frågor vid behov.

Ett exempel på att ge feedback

Ett exempel är en feedback med tre alternativt fyra delar:

  1. Beteende - beskriv den andres beteende på ett icke-dömande sätt
  2. Känsla - beskriv hur du känner inför beteendet
  3. Konsekvens - beskriv vilken konsekvens det får för ert samarbete eller relation
  4. (Alternativ) - Om det är något du skulle önska en förändring gällande, beskriv hur ditt önskade alternativ skulle se ut.

Feedbacken som en sandwich

Här är tanken att du först ger en feedback om något som gör dig glad och som du vill se mer av, sedan om något där du vill en förändring, för att sedan avslutat med något som gör dig glad igen.

Vissa gillar detta sätt för att den ger två bejakande feedbacks och en utvecklande. Andra tycker den blir för luddig och blir ett sätt att linda in feedback nummer två för mycket, som att man måste komma på två "bra" saker för att få säga något man är mindre glad över.

Ytterligare tips för framgångsrik feedback

Saker att tänka på kan också vara tidpunkten för feedbacken. Ibland är det bra att ge den direkt i anslutning till händelsen, ibland kan det vara bra att vänta lite för att ta det i enrum eller hinna tänka efter om feedbacken är nödvändig, genomtänkt och kärleksfull.

Mängden feedback kan också vara bra att tänka på. Ger du för mycket på en gång kan det bli svårt för mottagaren att ta in.

Nyckeln till bra feedback, oavsett modell, är att ge den på ett sätt som inte dömer den andra personen, utan tydligt beskriver ett beteende och din upplevelse av det beteendet.

Att ta emot feedback

Lika viktigt som att ge feedback är det att lära sig att ta emot den på ett bra sätt. Det är lätt att gå in i försvar, att börja förklara sig eller vilja vifta bort feedbacken.

Om det är du som får feedback av någon, ta ett andetag och stoppa dig själv från att vilja reagera på feedbacken. Minns att varje människa har rätt till sin egen sanning. Lyssna, ställ klargörande frågor och sträva efter att förstå det som sägs utan att hamna i diskussion eller försvarsställning.

Mer om att ta emot feedback

I videon nedan berättar Markus Amanto om feedback-trappan som hjälper dig att ta emot feedback på ett framgångsrikare sätt.

Gå i aktion

  • Sätt igång och ge feedback. Det är en muskel och en vana som behöver tränas upp. Det är få arbetsplatser som lider av för mycket feedback, medan nästan alla lider av för lite feedback.
  • Träna på det lilla, arbeta dig upp till stora. Ge ett litet beröm för något som någon gjorde eller ett önskemål om förändring om något du upplevt.
  • Uppmuntra ditt team att ge varandra feedback, kom ihåg att du är förebilden. Dina medarbetare gör inte som du säger, de gör som du gör.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.