Orsak till konfliktOfta handlar konflikter om missförstånd eller att vi efter en stund i hetluften glömt orsaken till konflikten och istället övergår till personangrepp och pajkastning. Ta tid att tydligt definiera vad konflikten egentligen handlar om.

Verktyg för att finna orsaken

Vi har tidigare omnämnt vikten av att lyssna och av att spegla. Det är två utmärkta hjälpmedel för att kunna förstå den andra personens utgångspunkt och bättre kunna härleda orsaken till konflikten

Bråka om hur vi bråkar

Ett klassiskt exempel är konflikten där vi raskt övergår till att ha en konflikt om hur vi hanterar konflikten istället för det som konflikten egentligen handlade om. Under samtalet, diskussionen eller bråket börjar vi anklaga den andra för att inte lyssna, vara hänsynslös eller brista i respekt.

Skilj på sak och person

Att skilja på sak och person är ofta avgörande för att hantera en konflikt på ett bra sätt och det kan betyda två olika saker.

För det första

Ofta används begreppet "att skilja på sak och person" för att tydliggöra att även om vi tycker olika om en sak så behöver vi inte ogilla varandra. Om vi diskuterar utformningen av organisationsplanen så håller vi oss till våra åsikter om den och mindre, eller inte alls till våra åsikter om varandra.

För det andra

Att skilja på sak och person skulle också kunna innebära att det ibland kan se ut som att konflikten handlar om storleken på projektekts budget, men egentligen handlar det om vår relation till varandra som medarbetare och personer.

Då är det av vikt att vi uppmärksammar detta och antingen på egen hand eller med extern hjälp genom feedback och lyssnande arbetar på relationen först för att sedan återgå till projektet.

Annars kommer relationen att fortsätta lägga krokben för vårt samarbete och vi kommer att fortsätta hitta surrogat som vi kan använda att diskutera och ha olika åsikter om för att vi tycker att det är för jobbigt och läskigt att ta tag i vår relation till varandra.

Gå i aktion

  • När du hamnar i en konflikt, fråga dig själv (och ibland kanske även den andra personen) "vad handlar den här konflikten egentligen om?"
  • Om du hamnar i en eller flera energifyllda konflikter med en person, fråga dig själv om det är saker som ni behöver ta tag i gällande er relation. Eller kanske ännu bättre, ta upp saken tillsammans med den andra personen och säg något i stil med: "Jag har ett problem och behöver din hjälp. Kag upplever att vi hamnar i konflikter med jämna mellanrum och jag tror att vi skulle behöva förbättra vår relation till varandra, men jag har svårt att sätta fingret på vad det är vi behöver förändra".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.