Lyssna efter bakomliggande behovIbland kan åsikterna i en konflikt synas totalt oförenliga, men om vi tittar bakom dessa och istället ser de underliggande behoven hos var och en är det oftast lättare att hitta gemensamma lösningar som kan tillfredsställa dessa olika behov.

Ett exempel

För att åskådliggöra hur åsikter kan verka oförenliga, men behov kan vara förenliga kan vi använda följande exempel.

Lisa säger att hon vill gå på på bio ikväll. Kalle säger att han hellre vill spela en runda golf. De skulle då kunna välja en kompromiss och först gå och se en kortfilm på bio följt av en runda minigolf, men det skulle troligen både kännas krystat och inte särskilt tillfredsställande för någon av dem.

Se behoven bakom

Om de istället väljer att se behoven bakom kan Kalle fråga Lisa vad hon skulle vilja ha ut av biobesöket och hon svarar då i vårt exempel "jag vill gärna umgås en stund och göra något tillsammans, det känns som det var länge sedan". Om Lisa ställer samma fråga till Kalle så säger han kanske "för mig är golfen ett sätt att komma ut och röra på mig, få frisk luft".

De kan då välja att istället gå ut och gå en långpromenad tillsammans. Det fyller Lisas behov av att umgås och det fyller Kalles behov av att komma ut och röra på sig.

Modeller för att beskriva mänskliga behov

Det finns olika modeller för att beskriva behov, några av dem är exempelvis Mazlows behovstrappa eller Anthony Robbins Six Human Needs.

Ytterligare ett perspektiv på behov kan man få genom Relationship Awareness Theory, RAT, som formulerades av Elias H Porter och som ligger till grund för kartläggningen SDI. Du kan läsa mer om SDI, Strength Deployment InventoryCore Strengths hemsida.

Gå i aktion

  • Använd länkarna ovan för att reflektera över dina egna behov och hur du tillfredsställer dem i din vardag.
  • I konfliktsituationer, ställ frågor som "Jag vill gärna förstå bättre hur du tänker, om vi gjorde som du föreslår, vad känner du att du skulle få ut av det?" eller "Jag har precis läst en del om våra mänskliga behov och hur de påverkar oss. Jag upplever att du och jag har en konflikt just nu, skulle du vara villig att tillsammans prata lite om vilka olika behov vi försöker tillgodose just nu?". Som den som bjuder in till den senare frågeställningen, kan det vara bra att du börjar och berättar om hur du tänker kring vilka av dina egna behov du försöker tillgodose.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.