Utbildning i konflikthanteringEn bra utbildning kan ge dig nya verktyg och sätt att hantera konflikter. Välj kurs med omsorg, fråga dig vad du vill utveckla gällande ditt sätt att hantera konflikter och hitta det som matchar dina behov. Ta in referenser och skapa tid för kursen.

Det är inte det vi vet som ställer till det för oss. Det är när vi inte använder det som vi vet och det som vi inte vet att vi inte vet som emellanåt ställer till problem för oss.

Att gå en kurs är ett utmärkt tillfälle att växa som människa och ledare. Ett tillfälle att få ny intryck, ny kunskap och skapa nätverk med andra i liknande situation som du själv.

Att gå en ledarskapskurs är ofta en investering i både tid och pengar. För att få bra avkastning på den investeringen finns det några saker att tänka på när du väljer utbildning.

Tips när du väljer utbildning

  • Ta dig tid att fråga dig själv vad du vill ha ut av utbildningen? Vad är det du vill förbättra eller förändra? Kommer du inte på något, be om feedback från dina medarbetare vad de upplever att du behöver utveckla eller ta hjälp om någon som du kan bolla med och få utbildningsrådgivning av.
  • Om du inte väljer din kurs genom en förmedling som redan tagit in referenser för den aktuella utbildningen och kvalitetssäkrat den, se till att ta in åtminstone tre referenser i form av tidigare deltagare som du kan kontakta. Det ger dig en bättre bild av utbildningsleverantören.
  • När du väl bestämt dig för en kurs, se till att i god tid planera in den i din kalender. Varsko dina kollegor om att du kommer att vara borta den eller de dagarna så att det vet om det och du kan få utrymme att koncentrera dig på dina kurs. Förklara hur din tillgänglighet kommer att vara under kursen. Kolla upp detta med kursarrangören, de vet ofta hur mycket av det ordinarie arbetet som är rimligt att hinna med under kursen.
  • Ingår det någon form av uppföljning i utbildningen? Ett samtal med någon av kursledarna en tid efter kursen eller en återträff? Om inte, planera in egen tid för att återbesöka kursmaterialet och dina anteckningar. Planera in den tiden innan du åker till kursen, annars är det lätt att det inte blir av. "Repetition" är inlärningens moder och även ett kort återbesök till dina upplevelser och lärdomar från kursen kommer att öka effekten drastiskt.

Tveka inte att kontakta oss om vi kan hjälpa till

Vi har lång erfarenhet av ledarskapskurser i olika former och är vana att fungera som vägledare i utbildningsval. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en utbildning som passar dig.

Gå i aktion

  • Skriv ner vad du vill ha ut av din kurs
  • Hitta en passande kurs via tips från kollegor, sökning på Internet eller besök på Ledarskapsutbildningar.se eller UGLkurser.se.
  • Planera in tid i din kalender för kursen och för egen eller arrangerad uppföljning efter.
  • Njut av ditt ledarskap!

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.