Djupandning och meditationNär vi blir osäkra, rädda eller stressade är det lätt att vår andning blir ytlig och snabb vilket gör oss bokstavligt talat; mer korkade. Vi tar beslut och säger saker vi annars inte skulle gjort. Be om en paus och ta lite tid att andas djupt in genom näsan.

Andningens funktion

Att vår kropp behöver andas och få syre för att fungera är säkerligen väl bekant för de flesta. Det är dock oftast inte lika väl bekant hur bara en liten förändring i andningen, till det mer ytliga och ansträngda, bokstavligen kan minska vår intelligens.

När vi blir engagerade i en diskussion, kanske känner oss hotade eller obekväma, så är det lätt hänt att vi glömmer bort att andas ordentligt och djupt. Då får våra livsviktiga organ, som exempelvis hjärnan, inte den syresättning de behöver för att fungera optimalt.

Ner i stresskonen

Kroppen går då ner i ett vaksamt tillstånd för att vara uppmärksam på potentiella hot mot dess existens. Om den otillräckliga andningen fortsätter blir inriktning mer och mer på konkurrens och till sist helt fokuserad sig själv och den egna överlevnaden.

En individ som känner sig stressad, obekväm eller hotad, gör en resa ner i den så kallade stresskonen. Ju längre ner i konen vi hamnar desto mindre tillitsfulla och samarbetsvilliga blir vi. Desto mer konflikt- och kampinriktade blir vi.

Bryt spiralen genom att andas rätt

Ett effektivt sätt att bryta denna spiral är att stanna upp och andas djupt. Det finns många olika tekniker inom till exempel yoga för att träna en bra andningsteknik. Många människor skulle troligen också förbättra sin allmäna hälsa om de andades bättre i sin vardag.

Gå i aktion

  • Träna på att andas genom näsan, lugnt och stilla.
  • Använd buken vid inandning istället för bröstkorgen.
  • Håll lite marginal till full inandning, däremot när du andas ut så släpp ut all luft innan du tar ett nytt andetag.
  • Öva dig själv på att under till exempelvis under en konflikt påminna dig själv om att ta ett, eller gärna flera, djupa andetag.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.