Här ser vi hur ett överdrivet användande av styrkor och svagheter, i detta fall styrkan, gör att du lyssnar på andra så till den grad att du glömmer bort dig själv. Istället för att tänka att du måste finna något sätt att stärka dig själv så att du vågar och kan prata oftare i gruppen, så skall istället göra mindre av något, det vill säga lyssna.

En ångvält blir bekräftad för sina styrkor och svagheter

Jag mötte en man som upplevdes som en ångvält av sin omgivning, de tyckte att han körde över människor med sina åsikter vilket klart sågs höra hemma i kategorin svagheter. Den konfliktfyllda stämningen i gruppen tog en abrupt vändning när man istället så att uppskatta hans kraftfulla styrkor i att vara drivande i gruppens arbete. Vad skulle en grupp utan drivande personer vara? En stillastående sportbil med fantastiska resurser utan förmåga att trycka på gasen.

Personen i fråga kände sig bekräftad, se mer om vikten av detta i andra artiklar jag skrivit om bekräftelse, och behövde inte anstränga sig lika mycket för att känna sig viktig i gruppen. Han blev då också mottaglig för feedbacken om sin överdrivna styrka om att upplevas som en ångvält och kunde förändra sitt beteende till använda lite mindre av sin styrka vilket gjorde stor skillnad för gruppens arbete.

Ett klimat där vi hedrar varandras styrkor och svagheter

Att skapa ett klimat där vi kan hedra varandras styrkor och stödja varandra i utvecklingen av våra så kallade svagheter gör oändlig skillnad i en grupps arbete.

Markus Amanto
markus.amanto(a)altaleda.com

Markus Amanto är en internationell utvecklare av mänsklig potential. Han har arbetat med organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över 19 års tid. Han är en mycket uppskattad möteshandledare, talare och multimedia författare, inklusive boken ”Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer”. Du kan läsa om Markus på markusamanto.com. Markus är känd för sin kombination av rakhet, värme och humor när han delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och visdom för att få dig att bli en mer framgångsrik ledare. Du finner honom på Altaleda.se där bland annat hans tankar om ledarskap presenteras närmare.

Sida 1 2

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.