Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida fem i artikeln En mänsklig gåva - Om feedback

Om vi städar i relationen med jämna mellanrum genom att ge feedback, slipper vi oftast de stora jättekonflikterna som bygger på månader av uppbyggd irritation. Kommunikation håller en relation vid liv och feedback är som vi nämnde tidigare ett utmärkt och intensivt kommunikationsverktyg.

Om Jag-budskap

En mycket effektiv modell för att ge effektiv feedback är så kallade Jag-budskap. Ett Jag-budskap kan innefatta nedanstående delar:

  • beteende (det vill säga vad är det personen gjorde/gör som jag vill ge feedback på)
  • känsla (med vilken känsla reagerade jag på beteendet)
  • konsekvens (vad får ovanstående för konsekvens för vår relation framöver)
  • alternativ (vad jag hellre skulle se för beteende)

bild av ett jag budskap som feedback

Man kan likna ett jag-budskap vid ett pussel. Desto fler bitar jag kan få med, desto tydligare blir det vad jag vill säga.

Till exempel: ”När du kör bil så fort, blir jag rädd, vilket gör att jag inte vill åka med dig mer. Jag skulle hellre vilja att du saktade ner lite i kurvorna”.

Att ta emot feedback - feedbacktrappan

Så nu har vi talat om den ena delen av effektiv feedback, nämligen givandet. Den andra delen handlar ju om att det faktiskt är någon, eller jag själv, som ska ta emot feedbacken också. Nedanstående bild, som vi kallar feedback-trappan beskriver olika möjliga responser hos den som får feedback.

bild av feedback trappan

Några exempel på svar som kan förekomma på respektive ”trappsteg”:
FÖRÄNDRA – ”Jag tar det till mig och jag är villig att förändra mitt beteende”
FÖRBLI – ”Jag har förstått din feedback och väljer att fortsätta agera som tidigare”
FÖRSTÅ – ”Jag förstår vad du menar, tack” (innefattar ofta också klargörande frågor)
FÖRKLARA – ”Ja men, det berodde på…, så här var det…, så här gick det till…”
FÖRSVARA – ”Nej, så var det inte, så gick det inte alls till”
FÖRKASTA – ”Det här rör inte mig, jag slår bort all feedback, det här skiter jag i.”

Markus: Jag har i mina egna relationer och framförallt i mitt arbete med grupper märkt stor skillnad i den närvaro som uppstår i relationen när någon förmår ta emot feedback utan att låta rädslan styra. Det blir som att båda personerna kan andas ut och mötas som människor.

Fortsätter på Sidan 6 av Feedback - En mänsklig gåva

Sida 1 2 3 4 5 6

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 138 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser