Ofta ber människor om feedback/bekräftelste på olika sätt, till exempel ”behöver jag tvätta håret innan vi går”. Ofta kommer det som ett påstående fast det egentligen är en fråga, ofta svarar vi automatiskt.”Du är fin i håret, det behövs inte tvättas”. Vi hör på tonfallet att personen är lite osäker på om du tycker att håret är smuttsigt eller ok.

Vi människor är specialister på att linda in saker och sedan bli besvikna för att vi inte får det vi ville ha. Då kan det vara bra att fråga vad det är de menar och så får de säga om det är så att de beslutat sig för att tvätta håret innan ni åker eller om de vill veta din åsikt om hur håret ser ut.

Ofta kan det vara till hjälp att träna på att bli tydligare med vad det är vi vill efter vi annars ändå kommer att få förtydliga oss. Det leder generellt till att det blir färre missförstånd och frustration, och kommunikationen går smidigare.

Tips i samband med feedback

Några tips att tänka på när du vill ge någon feedback är:

  • ge den på sådant som personen i fråga kan påverka (d v s beteenden)
  • var specifik (undvik t ex ”jag blir ofta irriterad på dig”)
  • i rätt tid och mängd (undvika att bygga upp berg av oförätter eller glädjeämnen, sprid dem)
  • till den personen det berör (vi pratar lätt ”om” människor istället för ”till” dem)
  • helst när det finns en önskan hos den andre om att ta emot feedback

Se till att skapa utrymme för dialog, ge mottagaren möjlighet att ställa klargörande frågor och tydliggör feedbacken tillsammans. Låt inte feedback bli något oerhört komplicerat som man måste tänka efter många gånger på innan man ger, sträva istället till att göra det till ett vardagligt inslag i dina relationer.

Fortsätter på Sidan 5 av Feedback - En mänsklig gåva

Sida 1 2 3 4 5 6

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.