Sida fyra i artikeln En mänsklig gåva - Om feedback

Filippa: Ofta ber människor om feedback/bekräftelste på olika sätt, tex. ”sitter de här byxorna bra?”, ”oh, vilken stor rumpa jag har”, ”jag behöver bra tvätta håret innan vi går”. Ofta kommer det som ett påstående fast det egentligen är en fråga, ofta svarar vi automatiskt.”Du är fin i håret, det behövs inte tvättas”. Vi hör på tonfallet att personen är lite osäker på om du tycker att håret är smuttsigt eller ok.

Vi kvinnor är specialister på att linda in saker och sedan bli besvikna för att vi inte får det vi ville ha. När jag gör det så brukar Markus fråga mig vad det är jag menar och jag får då säga om det är så att jag beslutat mig för att tvätta håret innan vi åker eller om jag vill veta hans åsikt om hur håret ser ut.

Idag så är jag tydligare med vad det är jag vill efter jag vet att jag annars ändå kommer att få förtydliga mig. Jag märker nu att det blir färre missförstånd och frustration och kommunikationen går smidigare.

Tips i samband med feedback

Några tips att tänka på när du vill ge någon feedback är:

  • ge den på sådant som personen i fråga kan påverka (d v s beteenden)
  • var specifik (undvik t ex ”jag blir ofta irriterad på dig”)
  • i rätt tid och mängd (undvika att bygga upp berg av oförätter eller glädjeämnen, sprid dem)
  • till den personen det berör (vi pratar lätt ”om” människor istället för ”till” dem)
  • helst när det finns en önskan hos den andre om att ta emot feedback

Se till att skapa utrymme för dialog, ge mottagaren möjlighet att ställa klargörande frågor och tydliggör feedbacken tillsammans. Låt inte feedback bli något oerhört komplicerat som man måste tänka efter många gånger på innan man ger, sträva istället till att göra det till ett vardagligt inslag i dina relationer.

Fortsätter på Sidan 5 av Feedback - En mänsklig gåva

Sida 1 2 3 4 5 6