Om att välja den ledarutveckling som passar dig

När du väljer ledarutveckling är det en mycket god idé att ställa dig några grundläggande frågor. Hurdan vill jag vara som ledare? Har jag samlat in feedback från personer jag varit ledare som jag kan använda i min ledarutveckling? Vad ser de för möjliga förbättringar som inte jag ser?

Att ta hjälp av andras feedback kopplat till ditt beteende som ledare kan vara ovärderligt i samband med din ledarutveckling. Det är också en av fördelar med en utbildning såsom UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, där du har möjlighet att under kursen få återkoppling från övriga kursdeltagare i en trygg miljö kring vad de upplever både som dina styrkar och dina utvecklingsområden i din roll som ledare och medarbetare.

Hitta dig själv i din ledarutveckling

Om du bara samlar in andras spegling av dig i ledande position så finns risken att du förlorar dig själv i en av ordets bemärkelse. Ett hälsosamt ledarskap bör också vara sprunget ur en grundläggande samling värderingar, vad är viktigt för dig? Ett sätt att tänka dig i detta är att föreställa dig att du kommit till livets slut, vad vill du då att de som talar på din begravning ska säga om dig och ditt verk som ledare? Vad är det för värden du ska ha förmedlat till din omgivning? Vad är man ska minnas dig för? Att ta fram dessa kärnvärden kommer att hjälpa dig storligen när du fortsätter din ledarutveckling och finner vilka kurser, böcker och mentorer som kan stödja dig på din resa.

Ledarutveckling för att välja livet

Att fortsätta att utvecklas som ledare är mycket viktigt. Det är min tro att det är med ledare precis som det är i växtvärlden. Det som inte växer, det dör så sakteliga. Ledarutveckling är därför att yttersta vikt för att bibehålla vitaliteten och livet i din ledarroll. Ibland intalar vi oss att det finns ett slags nolläge, att vi inte behöver fortsätta utvecklas, men detta tenderar att vara en illusion. Allt förändras, på ett år så har exempelvis över nittio procent av cellerna i din kropp byts ut och efter sju år har samtliga celler i din kropps byts ut. Det vill säga att i fysisk bemärkelse är vi en helt ny människa var sjunde år.

UGL-kurser och ledarutveckling

Eftersom jag själv är mycket positivt inställd till UGL-kurser så hoppas jag självklart att detta kan vara en värdefull del i din ledarutveckling, men det finns också ett flertal andra ledarskapskurser som kan vara värdefulla. I fallet UGL rekommenderar jag att du besöker vår websajt www.uglkurser.se där du både kan läsa om kursen sig och olika texter i ämnet som kan klargöra för dig om detta kan vara ett värdefullt bidrag till din ledarutveckling.

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.