Tips till dina möten

Tipset är lika enkelt som kraftfullt, gör det till en vana att inleda alla dina möten med en avstämning av förväntningarna på mötet. Om någon förväntar sig ett fem-minuters möte och den andre förväntar sig ett en-timmes dito så är det av stort värde att lufta detta. Otaliga är det relationer och samtal som grävt ner sig en grop på grund av outtalade förväntningar både privat och på jobbet.

Det finns ett engelskt uttryck som inte låter sig översättas, men jag tar med det ändå för det fångar verkligen essensen i det hela; ”assume makes an ASS out of U (you) and ME”. Fritt översatt skulle man kunna säga att antaganden ställer till det både för dig och mig. Det är många konflikter som jag stött på under mina år ute i olika organisationer som hade kunnat förebyggas och fångas i sin linda om de inblandade hade förmått tala med varandra om sina förväntningar på det gemensamma arbetet.

På vår hemsida www.uglkurser.se under Gratis Verktyg finner du ett arbetsblad som du kan använda som stöd för att klargöra förväntningar i början av dina möten.

Var uppmärksam på dina förväntningar

Så det kan vara på sin plats att notera vad du själv har för förväntningar om du väljer att läsa fler texter efter denna. Ser hur du fram emot något som ska ge dig svaren på alla dina frågor, något som löser alla dina nuvarande problem eller hoppas du på något som ska stimulera ditt eget tänkande och ge dig verktyg för att själv skapa lösningen på dina problem? Oavsett vilket så kommer du med dessa två olika förväntningar att troligen ha mycket olika utbyte av det som följer.

Markus Amanto
markus.amanto(a)altaleda.com

Markus Amanto är en internationell utvecklare av mänsklig potential. Han har arbetat med organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över 19 års tid. Han är en mycket uppskattad möteshandledare, talare och multimedia författare, inklusive boken ”Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer”. Du kan läsa om Markus på markusamanto.com. Markus är känd för sin kombination av rakhet, värme och humor när han delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och visdom för att få dig att bli en mer framgångsrik ledare. Du finner honom på Altaleda.se där bland annat hans tankar om ledarskap presenteras närmare.

Sida 1 2

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.