Information gällande COVID-19: UGL-kurserna genomförs fortlöpande med anpassningar för att förebygga smittspridning och skapa en säker miljö i samband med din kurs. Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten och regeringen. Läs mer

Sida två i artikeln om Förväntningar i våra relationer

Tips till dina möten

Tipset är lika enkelt som kraftfullt, gör det till en vana att inleda alla dina möten med en avstämning av förväntningarna på mötet. Om någon förväntar sig ett fem-minuters möte och den andre förväntar sig ett en-timmes dito så är det av stort värde att lufta detta. Otaliga är det relationer och samtal som grävt ner sig en grop på grund av outtalade förväntningar både privat och på jobbet.

Det finns ett engelskt uttryck som inte låter sig översättas, men jag tar med det ändå för det fångar verkligen essensen i det hela; ”assume makes an ASS out of U (you) and ME”. Fritt översatt skulle man kunna säga att antaganden ställer till det både för dig och mig. Det är många konflikter som jag stött på under mina år ute i olika organisationer som hade kunnat förebyggas och fångas i sin linda om de inblandade hade förmått tala med varandra om sina förväntningar på det gemensamma arbetet.

På vår hemsida www.uglkurser.se under Gratis Verktyg finner du ett arbetsblad som du kan använda som stöd för att klargöra förväntningar i början av dina möten.

Var uppmärksam på dina förväntningar

Så det kan vara på sin plats att notera vad du själv har för förväntningar om du väljer att läsa fler texter efter denna. Ser hur du fram emot något som ska ge dig svaren på alla dina frågor, något som löser alla dina nuvarande problem eller hoppas du på något som ska stimulera ditt eget tänkande och ge dig verktyg för att själv skapa lösningen på dina problem? Oavsett vilket så kommer du med dessa två olika förväntningar att troligen ha mycket olika utbyte av det som följer.

Markus Amanto
markus.amanto(a)altaleda.com

Markus Amanto är en internationell utvecklare av mänsklig potential. Han har arbetat med organisationer, ledare och individer i Asien, Europa och USA i över 19 års tid. Han är en mycket uppskattad möteshandledare, talare och multimedia författare, inklusive boken ”Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer”. Du kan läsa om Markus på markusamanto.com. Markus är känd för sin kombination av rakhet, värme och humor när han delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och visdom för att få dig att bli en mer framgångsrik ledare. Du finner honom på Altaleda.se där bland annat hans tankar om ledarskap presenteras närmare.

Sida 1 2

Tillbaka till Artiklar

Från: Markus Amanto
Datum:

Min passion för UGL väcktes på min egen UGL-kurs. Jag utbildade mig till handledare och höll ett 40-tal kurser. Det berörde mig på djupet att få vara en del av deltagarnas växande som ledare och människor.

Markus Amanto

Idag är jag inte aktiv handledare, utan hjälper människor att hitta en riktigt bra UGL-kurs och gläds dagligen över att läsa utvärderingarna från de 427 organisationer vi haft som kunder de senaste åren.

Vi har 7 steg i vår kvalitetssäkring, för att jag ska kunna sova gott om natten och veta att du fått bästa möjliga förutsättningar för din UGL-kurs. Du hittar alla 244 kurstillfällen under Datum och Priser.

Markus Amanto
Utbildningsansvarig

Bokar du flera personer från din organisation på UGL-kurser?

Då har vi ett särskilt erbjudande till dig. Läs mer om Storkund UGL.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser