Vanliga frågor: Jag har hört att UGL-kurser har militär bakgrund, vad innebär det?

UGL-kurser utvecklades ursprungligen av den svenska försvarsmakten i början av 1980-talet, som en grund i blivande officerares ledarskapsutbildning.

UGL-kurser togs fram i samband med att man märkte behov av ett annorlunda ledarskap som byggde mer på relation än formell makt.

En av våra kollegor har beskrivt hur omdanande UGL-kurser var när de först introducerades i militären i början på 80-talet. De lyfte över fokus på de mjuka delarna, relationerna, i ledarskapet på ett helt nytt sätt.

innehållet i UGL-kurser och själva kursen har sedan dess omarbetats i olika omgångar. På senare år har UGL-kurser blivit en av de mest populära samt bäst meriterade ledar- och medarbetskapsutbildningarna i landet även utanför det militära.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.